Het Wijkcomité Oost spant zich in voor behoud en verbetering van de leefomstandigheden in het gedeelte van Nijmegen-Oost dat wordt omsloten door de Sint Canisiussingel, Jacob Canisstraat, Daalseweg, Heydenrijckstraat, Berg en Dalseweg, Huijgensweg en de stuwwal langs de Ooijpolder, alsook de naaste omgeving van dat gebied.


De Gemeente Nijmegen heeft vanaf 01 februari 2018 het beloofde meldpunt bij overlast van kamerverhuurpanden in het leven geroepen.

meldenoverlastkamerverhuur@odrn.nl
De Gemeente Nijmegen laat het Wijkcomité Oost  het volgende weten:

Binnen nu (5 febr. jl) en 1 maand wordt geheel Nijmegen hiervan op de hoogte gebracht. Melden overlast kamerbewoning vanaf januari 2018 bij de ODRN. Het wijkmanagement/gemeente wordt periodiek op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van klachten en de opvolging daarvan.

Onder het kopje van onze website VERKAMERING kunt u zeer binnenkort meer informatie over vinden!


Algemene informatie Wijkcomité Oost

SECRETARIAAT:
Karin van der Pas. Secretariaat Wijkcomité Oost (wijkcomiteoost@gmail.com)
STICHTINGSBESTUUR:
Els van Daal, voorzitter
Karin van der Pas, secretaris
Tiny Delisse, penningmeester

SPONSORREKENING:
St. Wijkcomité Oost, Rabobank Nijmegen IBAN NL26 RABO 0167.8155. 04