Kamerbreed en Wijkcomité Oost organiseren voorlichtingsbijeenkomst Juridische steun bij overlast van kamerverhuurbedrijven op woensdag 11 oktober a.s. in de VILLA.
De afgelopen vijf jaren is het aantal panden waarin kamers worden verhuurd in Nijmegen, evenals in diverse andere steden, explosief gestegen.
De overdosis aan kamerverhuurpanden heeft een flink aantal negatieve consequenties, zoals verloedering, (geluids)overlast en het verdwijnen van de cohesie in de wijk.
Enkele voorbeelden: De Mr Franckenstraat had in 2009-20% kamerverhuurpanden, in 2017 is dat percentage gestegen tot maar liefst 80%, in de Van Trieststraat zijn 9 van de 11 panden verkamerd en in de Jan van Goyenstraat is het percentage kamerverhuurpanden gestegen van 20 naar 65 %. Er zijn nog veel meer straten te noemen met dergelijke ombouw!

Op woensdagavond 11 oktober a.s. zal mr. Maaike Bomers, advocaat en docent gespecialiseerd in het vastgoed- en huurrecht en oprichtster van 2BW Advocaten te Nijmegen, een presentatie geven over de verschillende juridische instrumenten om de ‘VERKAMERING’ en de overlast tegen te gaan. Niet altijd, maar in een aantal gevallen zijn er mogelijkheden. Zij zal ook praktische handreikingen geven.
De bijeenkomst wordt gehouden in de VILLA, Gouden Zaal, Oranjesingel 42, in Nijmegen. Aanvang 19.30 uur. I.v.m. het beperkte aantal plaatsen (max 130), is aanmelding vooraf per mail bij het Platform Kamerbreed noodzakelijk. Graag naam, wijk, en aantal deelnemers vermelden. Het email adres is sloet4@gmail.com
Het Platform Kamerbreed (9 wijkcomités) en Wijkcomité Oost organiseren deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden tot 10 oktober a.s. .
Gratis deelname. Gemeente Nijmegen en particuliere bijdrages maken deze bijeenkomst financieel mogelijk. Uw bijdrage is welkom via NL26RABO 0167815504 van het Wijkcomité Oost o.v.v. ‘Kamerbreed’