De Gemeente Nijmegen heeft vanaf 01 februari 2018 het beloofde meldpunt bij overlast van kamerverhuurpanden in het leven geroepen.

meldenoverlastkamerverhuur@odrn.nl
De Gemeente Nijmegen laat het Wijkcomité Oost  het volgende weten:

Binnen nu (5 febr. jl) en 1 maand wordt geheel Nijmegen hiervan op de hoogte gebracht. Melden overlast kamerbewoning vanaf januari 2018 bij de ODRN. Het wijkmanagement/gemeente wordt periodiek op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van klachten en de opvolging daarvan.

Bij (nachtelijk) geluids- en andere overlast ook altijd de politie bellen tel. 0900 8844. Vraag de politie de klacht of melding te registreren.
De politie houdt een dossier van uw klachten bij.
Mocht u het nodig hebben voor een geschil met de gemeente dan kunt u dit dossier altijd opvragen bij de politie.

Kamerbreed stuurt alle meldingen periodiek en anoniem door naar de gemeente en wij bewaren alle emails.
Als de gemeente de afzender wil weten, dan nemen wij eerst contact op met u.
Uw privacy blijft gewaarborgd.

Geef dit emailadres door aan uw buren, vrienden en kennissen als die ook overlast ervaren.

Vriendelijke groeten.
Namens platform Kamerbreed.