Vervolg reconstructie Daalseweg
Een eerder geplaatst bericht in de wijkkrant over de herinrichting van de Daalseweg t.h.v. Albert Heijn tot de rotonde aan de Tooropstraat heeft vele reacties opgeleverd. De Gemeente Nijmegen heeft de kritiek van wijkbewoners over onveiligheid, geen sfeer en chaos kritisch bekeken. Daar waar mogelijk en indien noodzakelijk worden er nu aanpassingen gedaan. Voor deze herinrichting is een klankbordgroep, bestaande uit 4 professionals van de Gemeente Nijmegen en wijkbewoners destijds opgericht, die zich maar liefst op 7 bijeenkomsten hebben gebogen over een goed en realiseerbaar plan. Deze klankbordgroep heeft gekozen voor een inrichting waarbij verkeersdeelnemers met elkaar rekening dienen te houden. Het is een kwestie van gewenning en dat heeft tijd nodig, aldus Harold Klomp, de projectleider van de Gemeente Nijmegen. De klankbordgroep gaat zich nu bezig houden met de herinrichting van de rest van de Daalseweg, die een onderdeel is van het groter plan snelfietspaden en herinrichting infrastructuur Nijmegen-Oost. Voorlopig wordt er letterlijk en misschien wel figuurlijk aan de weg getimmerd!
Reacties zijn welkom via wijkcomiteoost@fo.nl
Wijkcomité Oost, april 2017