SECRETARIAAT:
Karin van der Pas. Secretariaat Wijkcomité Oost
STICHTINGSBESTUUR:
Els van Daal, voorzitter
Karin van der Pas, secretaris
Tiny Delisse, penningmeester

SPONSORREKENING:
St. Wijkcomité Oost, Rabobank Nijmegen IBAN NL26 RABO 0167.8155. 04

E-mailadres: wijkcomiteoost@gmail.com