Wanneer u invloed wil  uitoefenen op de inrichting (beperkt) van uw wijk kunt u, uw  opmerkingen en voorstellen aangeven op de website van de Gemeente Nijmegen.
Ga naar  www.nijmegen.mijnwijkplan.nl

Via deze site is  het mogelijk zelf ideeën op te voeren. In een later stadium worden de ideeën met de gemeente en bewoners besproken namens het Wijkcomité Oost