“Nijmegen Frontstad” is dit jaar een van de aandachtsvelden van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN), een samenwerkingsverband van een groot aantal historische en culturele instellingen en verenigingen in Nijmegen en omgeving. Met dit aandachtsveld wil men een bijdrage leveren aan de viering van de 65e verjaardag van de bevrijding van Nijmegen en Nederland en van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Op de website van het CPRN lezen we als toelichting bij dit aandachtsgebied:
“Het bombardement in 1944 en de ligging in de frontlinie eisten een hoge tol. Nijmegen had de meeste slachtoffers te betreuren en liep de grootste schade op van alle steden in ons land. Met Operatie Veritable, de meest omvangrijke militaire grondoperatie in de westerse krijgsgeschiedenis, werd begin 1945 vanuit hier de definitieve aanval van de geallieerden op Duitsland geopend.”

Omdat de bevrijding van Nijmegen en de daarop gevolgde periode dat Nijmegen frontstad was, van 17 september 1944 tot 17 maart 1945, zich voor een belangrijk deel hebben voor- gedaan in het oostelijk gedeelte van de stad en in het gebied ten oosten van de stad menen wij er goed aan te doen om op de historische website van het Wijkcomité-Oost een begin te maken met een overzicht van de gebeurtenissen die zich in die zes angstige maanden als onderdeel en gevolg van de oorlogshandelingen hebben afgespeeld.

We putten daarbij uit enkele min of meer recente publicaties over de bevrijding van Nijmegen en de daarop gevolgde ‘granatentijd’, toen de stad en in het bijzonder Nijmegen-Oost in de vuurlinie lag. Verder nodigen wij de bezoekers van onze website nadrukkelijk uit om dit overzicht aan te vullen met bij hen bekende verhalen over en persoonlijke herinneringen aan de genoemde episode uit onze eigen geschiedenis.

U kunt uw teksten, dagboekaantekeningen, foto’s e.d. sturen naar de redactie van onze website, ter attentie van Vincent Loth, Heijdenrijckstraat 100, 6521 LS Nijmegen, E-mail: V.C.Loth@xmsnet.nl. Als u graag geïnterviewd wilt worden om uw verhaal te doen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Wij hopen op veel reacties en danken u bij voorbaat voor uw medewerking,

namens de Geschiedeniswerkgroep van het Wijkcomité-Oost,

Vincent Loth, redactie