WERKGROEP SCHILDERSBUURT

Laatste wijziging: 26 februari 2012

Gesprek Gemeente Nijmegen
Bespreking met de gemeente en de werkgroep ‘behoud en renovatie’ van de Schildersbuurt maandag 27 februari, van 19.30 – 21.00 uur in de Daalsehof.

Verslag gesprek Kwaliteitsbeheerder Rioleringen
Een derde versie van het gesprek>>>Lees verder

Nieuwe uitgangspunten Werkgroep Schildersbuurt
De Werkgroep ‘behoud en renovatie Schildersbuurt’ heeft nieuwe uitgangspunten geformuleerd:

  • behoud van de verkeersveiligheid en verkeersluwte
  • behoud van unieke karakter van de schildersbuurt
  • behoud van het groene karakter van de buurt: voorkom grootschalige bomenkap!
  • behoud van ruimte voor spelende kinderen.
  • >>>Lees verder

Rioolgesteldheid Schildersbuurt (vervolg)
“Een groep wijkbewoners bezocht 29 november de wethouders Tankir en Van der Meer om van hen een toelichting te vragen op de plannen van de gemeente. De beloofde opvolging met een reactie vanuit de gemeente is ook deze keer uitgebleven. Maar de buurtbewoners willen vooruit. Vandaar dat alle verzamelde kennis duidelijk op een rij is gezet in een brief aan de wethouders. Wil de gemeente met de bewoners een open planproces ingaan?
Zodra de reactie op de brief komt zult u die op deze site kunnen lezen.“

Tevens stuur ik een kaart mee van de riolering. Wil je deze invoegen, ik denk aan de volgende aanpassing: ”De diameter van de riolen is 30 cm of minder. De gemeente bracht met kleurcodes op een overzichtstekening in beeld welke riolen in de schildersbuurt voor vervanging in aanmerking komen en waarom. (Klik hier voor de kaart)

Rioolgesteldheid Schildersbuurt
De herinrichting van Oost gaat gepaard met rioolvervanging. Wijkbewoonster Jacobs wilde de feiten kennen en ging erachterheen. Dat mondde uit in het bespreken en bekijken van de rioolgesteldheid bij de kwaliteitsbeheerder van afdeling riolering. Dit leidde tot opmerkelijke bevindingen en leerzame feiten. En zo blijkt het riool maar gedeeltelijk vervangen te zijn in ’78. Terwijl in de collectieve herinnering de staten lang open gelegen hebben. Gezien de ligging van de overgeslagen stukken zou dat verband kunnen houden met de Romeinse resten in de bodem. De archeologie in de bodem blijkt bij de afdeling riool echter nog geen factor te zijn geweest in de beoordeling van de werkzaamheden. De diameter van de riolen is 30 cm of minder. >>Lees verder. En de reactie van wethouders Van der Meer en Tankir >>>Lees verder

Antwoorden Gemeente Nijmegen
Antwoorden van de Gemeente op vragen uit de Schildersbuurt >>>Lees verder en informatie over rioleringen >>>Lees verder en het collegevoorstel inzake programmering investeringen 2010 >>>Lees verder

Nieuws en ontwikkelingen Schildersbuurt
Mailwisseling met de gemeente Nijmegen, de laatste ontwikkelingen >>>Lees verder

Verslag bijeenkomst 19 oktober 2011
Verslag van de bijeenkomst met wijkbewoners uit Rembrandtstraat, Mesdagstraat en afgevaardigden van de actieve comités vanuit bewoners Schildersbuurt (6521 woonwerf)
>>>Lees verder

Brief woonerfbewoners Schildersbuurt
Een overzicht van de communicatiegroep van de Schildersbuurt
>>>Lees verder

Vragen van D66
Tobias van Elferen van D66 heeft vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nijmegen inzake de werkzaamheden in de Schildersbuurt
>>>Lees verder

Brief aan Gemeente bezwaar conceptplan Schildersbuurt
Bewoners uit de Schildersbuurt en het Wijkcomité Oost hebben bezwaar aangetekend tegen de conceptplannen inzake de herinrichting.
>>>Lees verder

Opgravingen in de Schildersbuurt
Jaarverslag van de ROB uit 1979 over de opgravingen in de schildersbuurt.
>>>Lees verder

Bezwaar Wijkcomité inzake werkzaamheden Schildersbuurt
Hans Schraven, voorzitter van het Wijkcomité Oost heeft een reactie geschreven naar de Gemeente over de plannen en rioolwerkzaamheden in de Rembrandstraat en Mesdagstraat
>>>Lees verder

Rapport Rekenkamer over ‘burgerparticipatie’
Het rapport>>>>Lees verder

Presentatietekeningen
De presentatietekeningen van de informatieavond van 4 juli zijn hier te bekijken:
>>>Presentatietekeningen Rembrandtstraat
>>>Presentatietekeningen Mesdagstraat
>>> Presentatietekeningen Rembrandstraat en Mesdagstraat
Ook is deze informatie te vinden op de site van de Gemeente Nijmegen:>>Website Gemeente Nijmegen.

Informatieavond rioolwerkzaamheden Rembrandtstraat/Mesdagstraat
Bewoners van de Rembrandtstraat tussen Mesdagstraat en Dommer van Poldersveldtweg hebben van de gemeente een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond op maandag 4 juli om 19.30 uur in Café Groenewoud, Groesbeekseweg 227. >>>Lees verder

Uitnodiging buurtbijeenkomst 28 juni Daalsehof over herinrichting schildersbuurt
De bewoners van de Mesdagstraat en de Rembrandtstraat hebben een brief ontvangen van de gemeente >>>Lees verder waarin de herinrichting van de Mesdagstraat en de Rembrandtstraat wordt aangekondigd. In de maand juli volgt een informatiebijeenkomst voor de buurtbewoners, georganiseerd door de gemeente.

Brief van het Wijkcomité Oost
Verzoek om uitstel van de informatiebijeenkomst aan de gemeente
>>>Lees verder

Oprichting werkgroep ‘Schildersbuurt’
>>>Lees verder
Mail je gegevens naar: secretariaat wijkcomité Oost ovv Schildersbuurt
Of deponeer het antwoordstrookje in de brievenbus Berg en Dalseweg 95