Jaarverslag Wijkcomité Oost 2013
Het jaarverslag van het Wijkcomité over 2013 is beschikbaar. >>> Lees verder

Archeologisch Onderzoek Verpleeghuis Margriet
Archeologen van de Gemeente Nijmegen voeren op dit moment archeologisch onderzoek uit op het terrein van voormalig Verpleeghuis Margriet. >>> Lees verder

Wijkgeschiedenis: nieuw interview met Carlo Jansen
Onder het kopje Wijkgeschiedenis / ‘Stemmen uit de wijk’ staat een uitgebreid interview met de heer Carlo Jansen, eigenaar van De Ark van Noach, dierenspeciaalzaak aan de Berg en Dalseweg.
En verder onder Wijkgeschiedenis / ‘Oorlogstijd’ het verhaal van Tonny Jacobs en soldaat Arne Arneson die elkaar in december 1944 ontmoetten. Jaren later gaat Arne naar Tonny op zoek.

Nieuw Wijkbeheerplan Altrade
Elke vier tot zes jaar maakt de gemeente een nieuw wijkbeheerplan voor onze wijk. In dit plan staat wat er de wensen zijn inzake het beheer van straten, pleinen en ‘het groen’ (de openbare ruimte). Tijdens de wijkschouw (per fiets door de wijk) wordt gezamenlijk besproken wat de ideeën zijn. De Gemeente nodigt bewoners uit om aan deze wijkschouw en de bewonersavond deel te nemen. De Wijkschouw is op de fiets op woensdag 9 april van 16.00 – 18.00 uur, verzamelen: wijkcentrum Daalsehof, Daalsehof 2
De bewonersavond is op woensdag 23 april van 19.30 – 21.30 uur in het Wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154
>>> Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden stuwwal Nieuwe Ubbergseweg
In de periode februari tot midden maart gaat de gemeente het eerste gedeelte van de stuwwal langs de Nieuwe Ubbergseweg (vanaf het Keizer Traianusplein) grondig onderhouden. >>> Lees verder

Lees ook het verslag over de uitvoering van het reconstructieplan van de stuwwal. >>> Lees verder

Filmserie NMGN Doet! van start
Nijmegenaren zetten zich meer dan ooit in om hun straat, buurt of wijk prettiger te maken. Er zijn veel mooie voorbeelden van hoe bewoners samen ideeën voor hun buurt hebben waargemaakt. De serie korte filmpjes NMGN Doet! vertelt deze succesverhalen. Vanaf deze week verschijnen er wekelijks op het YouTube-kanaal NMNG Doet! nieuwe filmpjes van drie minuten, waarin wijkbewoners aan het woord komen over hun project. Ook zendt N1 elke zaterdag na het nieuws, een portret uit van Nijmegenaren die actief zijn voor hun buurt. NMGN Doet! is een initiatief van de gemeente Nijmegen. Het doel is om initiatieven en projecten van Nijmegenaren een podium te geven door hun verhaal uit te zenden via de lokale nieuwszender N1 en door de films te delen via social media. Initiatiefnemers krijgen de kans om hun verhaal te vertellen en andere Nijmegenaren te inspireren ook actief te worden in hun eigen wijk of buurt Uw wijkinitiatief in beeld? Stuur uw idee naar NMGNDoet@nijmegen.nl.

Van onze verslaggever Anita Hol: een ooggetuigenverslag van ‘Oost ontmoet Oost’
Met dank aan Anita Hol, normaal onze vrouw achter de emailkrant, af en toe ook notaris, nu onze verslaggever van onze ‘Oost ontmoet Oost’ bijeenkomst op 15 januari j.l.
Klik op de link om het hele verslag te lezen: >>>Verslag ‘Oost ontmoet Oost’ 15 januari 2014
En de foto’s staan hier Foto’s Oost ontmoet Oost

Oost ontmoet Oost 15 januari 2014
Onze Nieuwjaarsbijeenkomst Oost ontmoet Oost op woensdag 15 januari 2014 was weer een geslaagde avond.
Gezellig veel mensen, mooie films van Stichting Nijmegen blijft in Beeld, prachtig muziekspel van het trio Ronja Milla en Zita en een geweldig optreden van Davide la Cara klik hier voor zijn website
Het Zonnetreintje bracht mensen weer heen en terug en Bankenbakker Looijenga website Looijenga
had voor heerlijke koekjes gezorgd. En Gastrovino De Laak website Gastrovino Arno de Laak
weer fantastische wijnen. Dank ook aan de mensen van het Canisius College en iedereen die meegewerkt heeft.
Binnenkort komen de foto’s op onze website.

Royal HaskoningDHV kiest voor flexibeler kantoor in Nijmegen
Royal HaskoningDHV verhuist eind 2014 van het kantoor aan de Nijmeegse Barbarossastraat naar het kantoor ’FiftyTwoDegrees’ aan het Jonkerbosplein in Nijmegen. Met de verhuizing komt een einde aan een periode van 25 jaar waarin Royal HaskoningDHV het pand aan de Barbarossastraat huurde.

Nacht van de Ommetjes 5 oktober 2013 van 20.00 – 22.00 uur
Nachtburgemeester Doro Krol organiseert bijzondere avondwandelingen ‘Nacht van de Ommetjes’ dit jaar in maar liefst 13 Nijmeegse wijken. Tijdens een twee uur durende wandeling kunnen deelnemers op een unieke manier hun eigen buurt(genoten) of een andere wijk (en zijn bewoners) leren kennen. Net als vorig jaar doen ook dit keer burgemeester Bruls en een aantal van zijn wethouders mee. In Oost is de start bij Café Jos aan de Daalseweg.
De Nacht van de Ommetjes is een avond vol verrassingen. Met optredens van onbekende talenten. Na afloop is er vanaf 22.30 uur een eindfeest in café De Kroon aan de Daalseweg. Meer informatie: www.nachtburgemeesternijmegen.nl

Glas- en textielcontainers van bovengronds naar ondergronds
De bovengrondse glas- en textielcontainers gaan in Nijmegen uit het straatbeeld verdwijnen. Hieronder volgt de algemene informatie en bijgaand stuur ik een informatiebrief van de DAR/Gemeente Nijmegen en een lijst met locaties van containers in Oost.
Voor vragen neem contact op met het Klantencontactcentrum van Dar, telefonisch van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via (024) 371 60 00 of via info@dar.nl.

Jaarverslag Wijkcomite Oost 2012
Het Wijkcomite Oost heeft zoals gebruikelijk ook voor 2012 een inhoudelijk- en financieel jaarverslag over 2012 geproduceerd. Klik op de link om er kennis van te nemen: >>>>>> Jaarverslag 2012 Wijkcomite Oost
Nieuwsbrief werkgroep Margriet van 24 april 2013
>>> Lees verder
Easter Jazz Festival in kroegen Nijmegen-Oost
Op Tweede Paasdag, 1 april, staan verschillende kroegen in Nijmegen-Oost weer bol van de jazz. >>> Lees verder
Oproep aanwezigheid inspraakavond Gemeente op 3 april om 20.00 uur
Aanstaande woensdag wordt tijdens de Politiek Avond om 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis besloten of de geplande sloop van Margriet doorgang mag vinden. De inspraak door werkgroep Margriet in de burgerronde start om 18.00 uur. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Aanwezigheid van alle buurtleden wordt zeer op prijs gesteld, het is nu of nooit!
>>> Lees verder

Kunstveiling Stichting Vrienden van het ZZG Herstelhotel 7 april 2013
Op 7 april organiseert Zorghotel Dekkerswald een kunstveiling. Ter veiling worden olieverfschilderijen, aquarellen, zeefdrukken, etsen en verschillende decoratieve werken aangeboden.
De opbrengst van de veiling is ten bate van Stichting Vrienden van ZZG Zorghotel (voorheen verpleeghuis Margriet)
>>> Lees verder

Reactie aan Gemeente inzake sloopmelding Margriet
Strijdigheid met het Bestemmingsplan Nijmegen-Oost 1999.
>>> Lees verder

Straatfeest behoud Margriet op 13 april
Op zaterdag 13 april van 15.00 tot 18.00 uur is er een straatfeest in de gehele Dr. Claas Noorduynstraat. Er is van alles te doen! Er zijn hapjes, drankjes en muziek en een heleboel leuke activiteiten voor jong en oud. Een uitgebreid programma volgt.

Nieuwsbericht werkgroep Margriet van 15 maart
>> Lees verder
Margriet niet op Raadsvergadering 6 maart
>>> Lees verder
Meer handtekeningen nodig: onderteken petitie behoud Margriet
>>>>Ondertekening petitie hier
Handtekeningen voor behoud Margriet
Inmiddels zijn 600 handtekeningen verzameld om verpleeghuis Margriet op de monumtenlijst te plaatsen.>>> Lees verder
Ingespreken Burgerronde Stadhuis
Vanavond, 20 februari, om 18.00 uur wordt er ingesproken in het stadhuis in de zg. burgerronde over het bestemmingsplan Nijmegen Oost, m.n. het gebied van het voormalig Verpleeghuis Margriet.
Voorlichtingsbijeenkomst Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Oost
Wijkcomité Oost, wijkvereniging Altrade en wijkplatform Hengstdal organiseren een voorlichtingsbijeenkomst op maandag 25 februari 2013 om 20.00 uur in wijkcentrum de Daalsehof over het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor Nijmegen-Oost: Hunnerberg, Altrade en Hengstdal.
Een bestemmingsplan is een soort ruimtelijke meetlat voor zowel de Gemeente als de burger. Elke burger kan hieraan rechten ontleden: bouwplannen kunnen worden getoetst, sloopvergunngingen idem. >>> Lees verder
Het volledige ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Oost is te vinden op de site van de Gemeente Nijmegen >>>>Lees verder
Brochure Margriet
Bekijk hier de brochure met prachtige foto’s en bouwtekeningen van Margriet om te bepleiten het voormalige Wilhelminaziekenhuis alsnog een monumentenstatus te verlenen.
>>> Lees verder
Wijkcomité Oost maakt bezwaar tegen registratie betaald parkeren van bezoekers.
In een brief aan College van B&W Gemeente Nijmegen maakt het Wijkcomité Oost bezwaar tegen de wijze waarop de registratie van het bezoekersparkeren is georganiseerd. Iedere bewoner in Nijmegen Oost met een bezoekersvergunning is verplicht het kenteken door te geven. Deze registratie maakt een ernstige inbreuk op onze privacy. >>> Lees verder
Verzoek tot wijziging bestemmingsplan Nijmegen Oost mbt terrein Verpleeghuis Margriet
Vandaag is namens 20 belanghebbenden/eigenaren van de Ten Hoetstraat in Nijmegen een brief verzonden naar het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nijmegen. Op 16 januari 2013 heeft een groep van 20 eigenaars/belanghebben in de Barbarossatraat een soortgelijk verzoek ingediend bij de gemeente Nijmegen. Daarop is nog geen inhoudelijke reaktie van de gemeente Nijmegen ontvangen. >>>Lees verder
Verslag van Oost ontmoet Oost
Op onze startpagina, onder de button “Oost ontmoet Oost 2013”, staat het verslag van Anita Hol en de foto’s van Ruud Clerx.
Bestemmingsplan of beheerverordening
Op grond van de informatie van de gemeente Nijmegen is het Wijkcomité Oost geen voorstander van de wijziging van het bestemmingsplan Nijmegen-Oost in een beheerverordening.Dat hebben wij in de wijkkrant, op de voorlichtingsavond in oktober en in onze kontakten met de gemeente steeds duidelijk gemaakt.
Ook betrokkenen in andere delen van Nijmegen (Kwakkenberg, Groenewoud) hebben deze opvatting.

Het gemeentebestuur (College van B&W) lijkt nu ook het licht te hebben gezien. De tijdsdrukargumenten ten voordele van een beheerverordening lijken nu even snel gesmolten als de sneeuw deze maand. Ter vervanging van het bestemmingsplan Nijmegen-Oost zal geen beheerverordening maar een nieuw ontwerp bestemmingsplan worden gemaakt.
Dat wordt in januari 2013 ter visie gelegd, zodat eenieder daarover een zienswijze kan indienen.

Voor de brief van B&W aan de gemeenteraad >>>Lees verder

>>Naar oudere berichten