Het Wijkcomité Oost spant zich in voor behoud en verbetering van de leefomstandigheden in het gedeelte van Nijmegen-Oost dat wordt omsloten door de Sint Canisiussingel, Jacob Canisstraat, Daalseweg, Heydenrijckstraat, Berg en Dalseweg, Huijgensweg en de stuwwal langs de Ooijpolder, alsook de naaste omgeving van dat gebied.

Algemene informatie Wijkcomité Oost

SECRETARIAAT:

Karin van der Pas
Secretariaat Wijkcomité Oost
(wijkcomiteoost@gmail.com)

STICHTINGSBESTUUR:

Gerda Kempen, voorzitter
Karin van der Pas, secretaris
Juliette Zwijnenburg, penningmeester

SPONSORREKENING:

St. Wijkcomité Oost, Rabobank Nijmegen
IBAN NL26 RABO 0167.8155. 04