Welkom op de website over de geschiedenis van Nijmegen-Oost.

Meer informatie over de Werkgroep geschiedenis WCO.

Op dit deel van onze website kunt u meer vinden over verschillende onderwerpen die met de geschiedenis van Nijmegen Oost te maken hebben. Er is informatie over:

Aparte onderwerpen:

Deze website groeit en verandert. Er zullen steeds nieuwe onderwerpen bijkomen.

Ook wordt verwezen naar andere interessante links.

De redactie heeft bij het samenstellen van deze site alle moeite gedaan om bronvermeldingen en rechten op afbeeldingen te respecteren. Mochten er toch illustraties en teksten op de site voorkomen waarvan u vindt dat dit onrechtmatig gebruikt is, neemt u dan contact op met de Geschiedeniswerkgroep via het emailadres van het Wijkcomite onder vermelding : "Website Geschiedenis".