Algemeen Programma van eisen/wensen voor ruimtelijk (kunst) object in BHP gebied, waarbij uitgegaan wordt van de rode draad uit de Startnotitie

Aspecten van belang:
1.
Object moet qua functie aansluiten bij de reeds aanwezige objecten. Is onderdeel van de herinrichting, die in een gefaseerd proces uitgevoerd wordt.
2.
Het accent ligt op de Romeinse geschiedenis van deze plek (Startnotitie). Vrouwendaal waar de westmuur van het legerkamp was. De eeuwenoude route over de stuwwalrand en de wandelroutes die hier nog steeds lopen
3.
Het groot belang is het panorama, het uitzicht is leidraad in de vorm en functie.
4.
Het aardkundig monument met de typisch accidentatie en komvormige smeltdalen zijn kenmerken die van belang zijn hier. (zie ontwerp Traianusplein, info bij WCO)
5.
Veiligheid moet in vormgeving gewaarborgd worden.
6.
Sfeer passend bij de plek, geen agressie uitlokkend maar juist uitnodigen tot informeel samen zijn.
7.
Vormgeving en funktie tevens uitnodigend voor activiteit i.v.m. betrokkenheid onderling bewoners.
8.
Het object moet omarmd worden door omwonenden. Verantwoordelijkheid van bewoners, voor de conditie van het object, en inspiratie opwekkend. Het moet passen in de informele buiten ambiance (omdat veel kamerbewoners in dit gebied zich in hun eigen tuin wanen voor picknick e.d.).
9.
Overstijgende belangen. Onderhoudsvriendelijk, milieuvriendelijk, groen vanwege ambitie stad Nijmegen.
10.
Aansluitende vormgeving met de tuinen van Estel zou optimaal zijn en passend bij BHP streven.
11.
Betrokkenheid bewoners via website kan men reageren op plannen. Via een inschrijving onder verschillende kunstnaars/vormgevers wordt door een deskundige jury een keuze gemaakt.
12.
Financien: Het WCO kan subsidies aanvragen bij gemeente, provincie of andere instanties. Via WCO mediakanalen kan crowdfunding een mogelijkheid zijn.