Categorie: nieuws

uitzicht

este buurtgenoten,   Het uitzicht op de Gelderse vallei en de Ooijpolder is weergaloos en dus van groot belang dat dit ook behouden wordt! Wie geniet er niet van dit panorama?   Daarom wil WijkcomiteOost starten met een werkgroep met als doel het behoud maar ook het verder ontwikkelen van dit wandel gebied .  ..

Lees verder

Kennismaken met CPO Elzendal Wij zijn CPO Elzendal. Al ruim vier jaar werken wij aan de realisatie van onze gezamenlijke woondroom: het bouwen van tweeëntwintig moderne woningen van duurzaam materiaal aan de Elzenstraat. Nu de bouw bijna gaat beginnen, stellen we ons graag aan jullie voor. Zo weten jullie straks wat er aan de Elzenstraat..

Lees verder

Stadsgesprek over “binnenstedelijk bouwen”.

  De gemeente Nijmegen organiseert stadsgesprekken naar aanleiding van de Omgevingsvisie. Daarin staan uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. De stad heeft veel uitdagingen, zoals onder meer het aanpassen aan klimaatverandering, het bouwen van woningen en het bevorderen van biodiversiteit. De belangrijkste keuze uit de omgevingsvisie is, om niet in omvang groter te worden…

Lees verder

De inleiders Oost ontmoet Oost editie 2023

Oost ontmoet Oost 12 maart 2023   Coby Nogarede Na een loopbaan in verschillende zorgfuncties in de regio Nijmegen is Coby Nogarede-Hoekstra in 2018 bestuurder van De Zorgboog in Noord-Brabant. De Zorgboog heeft een “visie op zorg” ontwikkeld waarbij zorgen voor en met elkaar vanuit de community-gedachte in buurten en wijken een speerpunt is. Deze..

Lees verder

Oost ontmoet Oost

OOST ONTMOET OOST Wonen in Oost, nog steeds geliefd in 2036? Zondag 12 maart 2023 13.30 tot 16.30 uur Canisius College Berg en Dalseweg 207, Nijmegen Benieuwd naar het moois dat Nijmegen Oost op cultureel gebied in petto heeft? Behoefte aan informatie? In voor inspiratie? Oude bekenden en nieuwe wijkbewoners ontmoeten? Kom zondagmiddag 12 maart..

Lees verder

Oost ontmoet Oost 2023

Oost ontmoet Oost. We hopen voorjaar 2023 weer Oost ontmoet Oost in het Canisiuscollege te organiseren. Het Wijkcomité zal ook dan thematiek aan de orde stellen over Wonen, leven en zorg om de bewoners van morgen een leefomgeving te bieden die bij de bewoners past en vergelijkbaar is met die waarin wij nu leven. We..

Lees verder

Snelheid verlagen Nieuwe Ubbergseweg

Beste buurtgenoot, Vorige week heeft de Nijmeegse gemeenteraad ingestemd met een motie om als gemeenteraad, met steun van het college van B&W, een brief te schrijven aan Provinciale en Gedeputeerde Staten van Gelderland om de snelheid te verlagen op de Nieuwe Ubbergseweg N325 onder het motto “50 is het nieuwe 80”. De gemeenteraad is overtuigd..

Lees verder

19e eeuwse schil beschermd erfgoed

WAT WORDT BESCHERMD? De volgende elementen van de negentiende-eeuw- se stadsuitleg zijn onderdeel van de rijksbescher- ming: • De stedenbouwkundige structuur: onder andere de opbouw in het wegenpatroon, de straatprofielen en de inrichting van de straat. • Het type bebouwing: voornamelijk aaneen- gebouwde herenhuizen van twee tot drie bouwlagen en enkele villa’s en bijzondere gebouwen…

Lees verder