De gemeente Nijmegen organiseert stadsgesprekken naar aanleiding van de Omgevingsvisie.

Daarin staan uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. De stad heeft veel uitdagingen, zoals onder meer het aanpassen aan klimaatverandering, het bouwen van woningen en het bevorderen van biodiversiteit. De belangrijkste keuze uit de omgevingsvisie is, om niet in omvang groter te worden.
Deze omgevingsvisie wordt steeds aangepast aan nieuwe trends, opgaven en ontwikkelingen. Dit doet de gemeente graag samen met de stad door in verschillende bijeenkomsten in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en instellingen, in november ging het over hoe de groei binnen de grenzen van de stad kan worden georganiseerd.

Niet alles past en niet overal. Daarom is het belangrijk keuzes te maken.                                                                                                                                                                   Floris van der Zee van het stedenbouwkundig bureau BURA vertelde over binnenstedelijk bouwen: hoe kan een gemeente dat op een goede manier doen?

Wethouders  Vergunst, Visser en Daemen werden geïnterviewd over binnenstedelijk bouwen en over de visie op leven in onze stad van de toekomst en de Nijmeegse identiteit.
Deelsessies:
Als vervolg  organiseert de gemeenten verschillende deelsessies. Daar is ook ruimte om ideeën over specifieke gebiedsidentiteiten te delen.

Meer informatie en vragen
Voor meer informatie en vragen kijkt u op Stadsgesprekken.