Auteur: juul

Verkeerssituatie Berg en Dalseweg

Brief van WCO aan Wijkteam  Oost van de Gemeente Nijmegen dd 2 febr 2023 Wijkteam Nijmegen Oost     Betreft: delen visie ten aanzien verkeersproblematiek Berg en Dalseweg   Geachte leden wijkteam,   Graag willen wij hierbij als WijkcomiteOost onze bezorgdheid uiten ten aanzien van het verkeer rond kruispunt Berg en Dalseweg , Museum Kamstraat..

Lees verder

Gemeente Nijmegen Visie op Wijkraden

Visie op wijkraden   De gemeente Nijmegen is blij met alle Nijmegenaren die een actieve rol spelen om hun buurt of wijk nog mooier en leefbaarder te maken. Wijkraden dragen daar substantieel aan bij.  De gemeente erkent de wijkraad als formele gesprekspartner en vertegenwoordiger van de algemene wijkbelangen van alle wijkbewoners.    Veel wijkraden bestaan..

Lees verder

Oost ontmoet Oost 2023

OOST ONTMOET OOST Wonen in Oost, nog steeds geliefd in 2036? Zondag 12 maart 2023 13.30 tot 16.30 uur Canisius College Berg en Dalseweg 207, Nijmegen Benieuwd naar het moois dat Nijmegen Oost op cultureel gebied in petto heeft? Behoefte aan informatie? In voor inspiratie? Oude bekenden en nieuwe wijkbewoners ontmoeten? Kom zondagmiddag 12 maart..

Lees verder

Terugblik oost ontmoet Oost 2023

Oost ontmoet Oost 2023, een korte terugblik en woord van dank   Op zondag 12 maart 2023 vond opnieuw een Oost ontmoet Oost plaats in het Canisius College aan de Berg en Dalseweg na 3 jaren van afwezigheid door Corona. Het thema dit jaar was “Is Wonen in Oost, nog steeds geliefd in 2036?”   Het..

Lees verder

Overleg met Gemeente Nijmegen

WCO komt op voor een goed woon- en leefklimaat en behartigt de belangen van de wijkbewoners. De gemeente geeft aan dat het daarbij gaat om zaken van algemeen belang en niet om een persoonlijke of een te specifieke aangelegenheid van de fysieke leefomgeving.  Toelichting en vragen: Hoe moeten we de veranderingen, de werkzaamheden duiden in..

Lees verder

De inleiders Oost ontmoet Oost editie 2023

Oost ontmoet Oost 12 maart 2023   Coby Nogarede Na een loopbaan in verschillende zorgfuncties in de regio Nijmegen is Coby Nogarede-Hoekstra in 2018 bestuurder van De Zorgboog in Noord-Brabant. De Zorgboog heeft een “visie op zorg” ontwikkeld waarbij zorgen voor en met elkaar vanuit de community-gedachte in buurten en wijken een speerpunt is. Deze..

Lees verder

Oost ontmoet Oost

OOST ONTMOET OOST Wonen in Oost, nog steeds geliefd in 2036? Zondag 12 maart 2023 13.30 tot 16.30 uur Canisius College Berg en Dalseweg 207, Nijmegen Benieuwd naar het moois dat Nijmegen Oost op cultureel gebied in petto heeft? Behoefte aan informatie? In voor inspiratie? Oude bekenden en nieuwe wijkbewoners ontmoeten? Kom zondagmiddag 12 maart..

Lees verder

Panorama aan de Batavierenweg

Ontwikkelingen tussen Batavierenweg en Barbarossastraat Een stuwwal, met uitzicht over een rivierlandschap, is altijd een plek waar mensen naar toe trekken. Onder anderen de Romeinen liepen hier al rond in Noviomagus. Op de plaats van het “hondenuitlaatveldje” naast het Estelgebouw zijn Romeinse grafmonumenten gevonden. En natuurlijk liepen hier ook de Bataven. Op veel oude schilderijen met..

Lees verder

Van de werkgroep geschiedenis

“De Werkgroep Geschiedenis werkt aan interviews onder de noemer “Stemmen uit Oost”.  Er staat al een interview met Ans Bouwhuis op de site van het wijkcomité. “Natuurlijk is er in Oost veel veranderd, kijk maar naar al die verdwenen winkels, maar wat hetzelfde is gebleven is het gevoel dat ik hier thuis hoor. Ik geniet..

Lees verder