Brief van WCO aan Wijkteam  Oost van de Gemeente Nijmegen dd 2 febr 2023

Wijkteam Nijmegen Oost

 

 

Betreft: delen visie ten aanzien verkeersproblematiek Berg en Dalseweg

 

Geachte leden wijkteam,

 

Graag willen wij hierbij als WijkcomiteOost onze bezorgdheid uiten ten aanzien van het verkeer rond kruispunt Berg en Dalseweg , Museum Kamstraat en Heijdenrijckstraat. Er zijn daarbij enkele punten die we specifiek willen benoemen. Daarbij hebben wij een aantal vragen. Wij willen graag meer geinformeerd worden over de plannen betreffende het verkeer en parkeren.

 

  1. Ten aanzien van de verbouwing van het voormalige Canisius College, dat is gelegen aan dit kruispunt, hebben wij zorgen over het parkeren van de auto’s van bewoners en bezoekers. Er staan nu 96 appartementen gepland en daarnaast bedrijfspanden. Dat maakt dat we voorzien dat de parkeerdruk sterk zal toenemen in dit gedeelte van de Nijmegen Oost. Er zijn voorzieningen getroffen voor toekomstige bewoners van dit pand zodat ze kunnen parkeren verderop de Berg en Dalseweg. Hoe zit het met het parkeerterrein wat gehuurd is op Berg& Dalseweg 101 door de projectontwikkelaar? Hoe lang loopt die huur en wat zijn de gevolgen als deze opgezegd wordt?

Dat neemt niet weg dat we ervan uitgaan dat met de komst van de bewoners en bezoekers een groot aantal auto’s een plek moeten gaan vinden op een beperkt aantal parkeerplaatsen waarvoor we graag uw aandacht vragen.

  1. Ten aanzien van het bovengenoemde kruispunt bestaat er reeds een problematische doorstroming van het verkeer vooral op spitsuren. Met het in gebruik nemen van het Canisius College als woon- werkplek zal een groot aantal auto’s van en naar dit complex op gang komen. Met het drukke verkeer voorzien we daarbij problemen voor de verkeersveiligheid rond dit kruispunt. We horen graag van u of er gedacht wordt over specifieke aanpassingen van dit kruispunt aan de nieuw te ontstane situatie . Verder zijn we benieuwd hoe de gedachten zijn over de twee in- en uitgangen van het parkeerterrein van het Canisius College voor automobilisten en fietsers.  (Een aan Berg&Dalseweg en de  ander aan Mus. Kamstraat). WCO voorziet problemen zoals mag blijken en vraagt zich af of er meer informatie of overleg wordt georganiseerd met de wijk en WCO?. Wij hebben graag volledig inzicht over hoe het allemaal is georganiseerd? Bovendien betreuren wij het dat het initiatief voor burgerparticipatie (deze mail) in deze, nu ligt bij de bewoners (WCO).
  2. Een andere vraag: Krijgen alle bewoners van CC een parkeervergunning en tevens een bezoekersvergunning? Wij zouden deze informatie graag van de gemeente horen i.p.v de ontwikkelaar.

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet

Wijkcomité Oost