Oost ontmoet Oost 2023, een korte terugblik en woord van dank

 

Op zondag 12 maart 2023 vond opnieuw een Oost ontmoet Oost plaats in het Canisius College aan de Berg en Dalseweg na 3 jaren van afwezigheid door Corona.

Het thema dit jaar was “Is Wonen in Oost, nog steeds geliefd in 2036?”

 

Het was fris die zondag, regen en zon wisselden elkaar af maar de mensen van Oost lieten zich niet weerhouden.

Ruim 500 buurtgenoten luisterden naar het openingswoord van Hubert Bruls, die de aanwezigen  deze keer toesprak als Nijmegenaar en niet als de burgemeester van Nijmegen. Samen genoten we van inspirerende lezingen over zorg en wonen in de toekomst en prachtige muziek- en

dansoptredens.

 

 

De verschillende standhouders, van STIP en Gemeente tot Mijn Levensverhaal, van “Red je rommel!” tot Energiecoach werden goed bezocht en ook zij keerden tevreden huiswaarts.

Er was veel interesse voor de stand ”geschiedenis van de wijk” en de filmsessies over Nijmegen mochten zich gelukkig prijzen met echt belangstellenden.

 

 

Natuurlijk, het kan nog steeds beter! Het grijsgehalte onder de aanwezigen was groot en wie gemist werd was vooral de jongere bezoeker! De vraag derhalve om en hoe meer jonge mensen uit Oost te interesseren en binnen te krijgen nemen we zeker mee naar de volgende editie.

Heb jij ideeën en suggesties voor de volgende Oost ontmoet Oost, het Wijk Comité Oost hoort ze graag.

 

Al met al kijken we met veel plezier terug op deze dag met een groot compliment voor de organisatie en veel dank aan al degenen die hebben bijgedragen om ook van deze editie Oost ontmoet Oost 2023 een succes te maken!!

Tot slot een speciaal woord van dank aan de leiding van het Canisius College die opnieuw dit jaar hun prachtige gebouw open en voor ons beschikbaar hebben gesteld.

 

Bestuur Wijk Comité Oost