gebied-hunnerbergpanorama-page-001De Belangengroep Hunnerberg Panorama (BHP) is ontstaan in 2001 vanuit bezorgdheid voor de directe woon- en leefomgeving.

De verenigingen van de bewoners en eigenaren van de appartementen complexen: Belvoir, Sterflats Batavierenweg, Pays Bas, Keizer Karelflat en Ooijzicht, bewoners van de Barbarossastraat, Graadt van Roggenstraat, Royal Haskoning en Hotel Belvoir zijn vertegenwoordigd in onze Belangengroep die eenmaal per half jaar bijeenkomt.

De BHP is sinds het ontstaan het onofficiele overlegorgaan van het zgn. stuwwalgebied dat loopt vanaf het Trajanusplein tot aan het appartementencomplex Ooijzicht en grenst aan de Barbarossastraat en Graadt van Roggestraat.

De Belangengroep is per 01-01-07 vanwege verregaande samenwerking en overlappende doelstellingen, een interne werkgroep geworden van het Wijkcomité Oost. De Belangengroep blijft zich echter specifiek bezighouden met de stuwwal.

Binnen deze doelstellingen staan wij voor een integrale aanpak om de gehele wijk verkeersluw te maken, parkeeroverlast aan te pakken en het groen, zoveel mogelijk uit te breiden.

DOELSTELLINGEN

 1. Het presenteren van een uniek uitzicht in een uniek natuurgebied in Nederland
 2. Het optimaliseren van de uitzichtpunten van het panorama
 3. Het herstellen van de wandelverbinding met Duitsland (Lingepad)
 4. Het beschermen van leef- en woongenot
 5. Het verbeteren van de veiligheid en de toegankelijkheid in dit gebied

(en de rest van de wijk) door middel van:

 • controle op onderhoud van het groen in en om het gebied
 • controle op bestemmingsplan
 • minder validen aanpassingen optimaliseren
 • signaleren en handelend optreden tegen verkeers- en parkeeroverlast
 • controle op onderhoud bestrating
 • controle op onderhoud verlichting
 • controle op vandalisme, dealing, vervuiling (afval en hondenpoep)
 • optimaliseren afbakening voetgangers routing

ALGEMENE INFORMATIE BHP:
Voorzitter:  Chris Michels en secr. Henk Remie, Barbarossastraat 30 a
Secretariaat: Saskia Derksen, E-Mail: Saskia.derksen@hotmail.com
Penningmeester: Henk Remie

https://www.wijkcomiteoost.nl/wordpress/flyer-belangengroep-hunnerberg-panorama-november-2016/

https://www.wijkcomiteoost.nl/wordpress/belangrijke-punten-uit-startnotitie-herinrichting-stuwwal-panorama-hunnerberg/

https://www.wijkcomiteoost.nl/wordpress/algemeen-programma-van-eisenwensen-voor-ruimtelijk-kunst-object-in-het-bhp-gebied/

https://www.wijkcomiteoost.nl/wordpress/brief-van-werkgroep-hunnerberg-panorama-aan-stichting-stuuf-over-plaatsing-herdenkingsbank/