Oost ontmoet Oost 12 maart 2023

 

Coby Nogarede

Na een loopbaan in verschillende zorgfuncties in de regio Nijmegen is Coby Nogarede-Hoekstra in 2018 bestuurder van De Zorgboog in Noord-Brabant.

De Zorgboog heeft een “visie op zorg” ontwikkeld waarbij zorgen voor en met elkaar vanuit de community-gedachte in buurten en wijken een speerpunt is.

Deze visie is onder meer ingegeven door een fors groeiende zorgkloof veroorzaakt door een

fors toenemende ‘dubbele’ vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt.

Coby Nogarede zal ons een blik op de toekomst te geven: wat staat ons te wachten? Welke externe factoren gaan een rol spelen of doen dat al? Waar moeten wij ons op voorbereiden?

Zij ijvert voor democratisering en ontwikkeling van de sociale infrastructuur  in Nederland. Het organiseren van ontmoetingen in de buurt is van groot belang

De gemeente moet faciliteren en veel meer opgave gericht gaan werken

Coby stelt voor om hier nader op in te gaan, en tijdens Oost ontmoet Oost de buurtbewoners

 

Bernard Smits

Bernard Smits is bestuurder van Woningbouwvereniging Gelderland en  zal meer vertellen over Collectieve woonvormen.

Deze woningbouwvereniging is anders dan de gemiddelde woningcorporatie: de vereniging heeft alleen collectieve woonprojecten in bezit, die ook nog eens zelf de panden beheren. Dat betekent dat bewoners zelf klussen en zelf nieuwe huurders uitzoeken. ‘Het maakt weer dat je samen dingen oppakt en organiseert,’ zegt Smits. En dat brengt voordelen mee. ‘Mensen zorgen veel beter voor hun woonruimte, ze letten op elkaar en maken het leven zo aangenamer,’ zegt Smits. ‘Bovendien kunnen ze goedkoper wonen omdat ze zelf een aantal taken uitvoeren, wat de verhuurder geregel bespaart. Hoe mooi wil je het hebben?’