WCO komt op voor een goed woon- en leefklimaat en behartigt de belangen van de wijkbewoners. De gemeente geeft aan dat het daarbij gaat om zaken van algemeen belang en niet om een persoonlijke of een te specifieke aangelegenheid van de fysieke leefomgeving.  Toelichting en vragen:

  1. Hoe moeten we de veranderingen, de werkzaamheden duiden in het Hunnerberg Panoramapark aan de Oostkant van Estel. Begin april zijn werkzaamheden verricht. Was dit een zaak van algemeen belang, wie was de opdrachtgever en wie is verantwoordelijk voor de communicatie met de buurt?
  2. Hoe dient WCO om te gaan met een vraag van bewoners via mijn Wijkplan om een Speeltoestel in  te plaatsen? Wanneer en door wie wordt hierover beslist.

 

3 Regelmatig worden we aangesproken door creatieve groepjes (werkgroepen in oprichting?) om een rustige ruimte in onze wijk om bij elkaar te komen. Waar moeten we zoeken? Waar vinden we die ruimte?

 

 

 

Ter toelichting:

Gemist worden toegankelijke ruimten waar bewoners (onder het genot van koffie) bij elkaar kunnen zijn of samen kunnen spreken over een actueel thema in een gespreksgroep-setting.

Voorstel WCO; De transformatie van klooster naar woningen in het Canisiuscollege is gaande. In originele staat blijven bibliotheek, kapel en een imposante hal met nissen; ruimten die uitstekend geschikt zijn als koffiehoek of voor een activiteitengroep.