oost ontmoet Oost in Canisiuscollege. Nijmegen, 13-3-2017 .

Oost ontmoet Oost. We hopen voorjaar 2023 weer Oost ontmoet Oost in het Canisiuscollege te organiseren. Het Wijkcomité zal ook dan thematiek aan de orde stellen over Wonen, leven en zorg om de bewoners van morgen een leefomgeving te bieden die bij de bewoners past en vergelijkbaar is met die waarin wij nu leven.

We lezen in de recente Stads en Wijkmonitor april 2022 dat Hunnerberg als woonbuurt hoog scoort. Een mindere ontwikkeling is dat de ervaren geluidsoverlast en overlast als gevolg van de vele verkamerde panden toeneemt. Gemeentelijk is er oog voor de demografische veranderingen (vergrijzing en krimpbewonersaantal) en voor de visie op wonen en zorg die aandacht vraagt. Heeft u ideeën voor deze thema’s? We horen het graag!