Wijkgericht werken.

Al jaren speelt de afdeling Wijkmanagement een waardevolle rol als spil tussen organisaties en bewoners in wijken en de gemeentelijke organisatie. Echter de Afdeling Wijkmanagement is opgehouden te bestaan. Wat verandert er voor bewoners en wijkvertegenwoordigers in Oost? Hoe kunnen de inwoners van Oost en wijkvertegenwoordigers in contact komen met de gemeente?

 

Wijkgericht werken is een manier van werken om het contact door wijkteams met bewoners, wijkraden of comités, efficiënter en soepeler te laten verlopen. “Een integrale aanpak zal vraagstukken en nieuwe initiatieven beter en sneller oppakken”, zo wordt gesteld. Want wijkvertegenwoordigers en de ambtelijke organisatie trekken immers samen op.

De Gemeente Nijmegen gaat vanuit de inhoudelijke afdelingen per wijk werken met zogeheten ‘gebiedstafels’. Medewerkers bespreken en coördineren aan deze tafels de gezamenlijke vraagstukken op het gebied van leefbaarheid in de wijk. Hiermee brengt de gemeente de vraagstukken bij de inhoudelijke afdelingen (sociaal, fysiek en veiligheid). Het is wennen voor u en ons, maar we rekenen op een goede samenwerking.

Bewoners kunnen contact opnemen via het contactformulier voor wijkgericht werken of via de mailadressen. Benodigde informatie staat vermeld op de website van de wijkregisseurs.

In elk stadsdeel zijn 3 wijkregisseurs en 1 projectmedewerker aanspreekpunt voor de bewoners. De regisseurs hebben ieder een andere achtergrond.  Ook hebben ze contact met andere specialisten in de wijk zoals met de wijkagent en met medewerkers van Bindkracht 10. Wijkteam Oost onderzoekt samen met Wijkcomité Oost en met bewoners hoe wijk-specifieke thema’s op te pakken.

Wijkcomité Oost wil samen met de regisseurs van team Oost (Danielle Bensink, projectmedewerker, Helen Franken, regisseur fysiek, Thijs de Mulder, regisseur sociaal en Riette Sluiter, regisseur veiligheid) werken aan nieuwe initiatieven in Oost en aan het oplossen van lopende zaken.  We rekenen hierbij op ondersteuning van beleidsambtenaren bij inhoudelijke en andere vragen.

Wijkteam Oost is te bereiken per e-mail wijkregisseuroost@nijmegen.nl, gebruik het contactformulier of bel naar 14 024. Voor andere zaken: Is er iets kapot in uw buurt, last van zwerfafval, ongedierte, of overlast! Meld het de gemeente via Meld & Herstel.