Wanneer u invloed wil  uitoefenen op de inrichting (beperkt) van uw wijk kunt u, uw  opmerkingen en voorstellen aangeven op de website van de Gemeente Nijmegen.
Ga naar  https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/

Via deze site is  het mogelijk zelf ideeën op te voeren. In een later stadium worden de ideeën met de gemeente en bewoners besproken namens het Wijkcomité Oost