De locatie van de huidige Villa Westhof op de hoek van de Dommer van Poldersveldtweg en de Berg en Dalseweg kent een bijzondere voorgeschiedenis. In het midden van de 18e eeuw stond in de nabijheid van de huidige Villa een pelmolen met de bijzondere naam “ De Goede Hoop”, waarin gerst en haver werd gepeld. Een mooie tekening van deze molen van de hand van Hendrik Hoogers uit het jaar 1770 is te zien in het Valkhof museum.

In 1854 is deze molen voor een groot gedeelte afgebrand en niet meer opgebouwd. Vanwege de oorlogsdreigingen in Europa rond 1860 wilde de regering in Den Haag, met een aantal nieuwe fortificaties, de stad Nijmegen extra bescherming bieden; o.a. Sprokkelenburg en Nieuw Knotsenburg in Lent en het Fort Kijk in de Pot. Ook werd in 1861 een fort gebouwd op de plaats waar voorheen de molen ‘De Goede Hoop’ had gestaan,dat de naam meekreeg: fort “De Afgebrande Molen”.

Aanzicht villa aan Berg en Dalseweg

Mede door de vestingwet in 1874, die inhield dat Den Haag eindelijk toestemming gaf om de vestingwerken van de stad Nijmegen te ontmantelen en door de duidelijke vermindering van oorlogsdreigingen vooral tussen Duitsland en Frankrijk, was het fort ‘De afgebrande Molen’ slechts een kort leven beschoren. In 1877, ruim 15 jaar na de bouw , werd het weer afgebroken. Aldus ontstonden rond de toenmalige Oude Cleefsche Baan, thans de Berg en Dalseweg, vele mooie plaatsen voor bebouwing, waaronder ook Villa Westhof op een uiterste hoek van het voormalige fort ‘De Afgebrande Molen’,thans de kruising Berg en Dalseweg en Dommer van Poldersveldtweg.

In 1882 diende de heer J. Attema, een doopsgezind predikant, een aanvraag in voor de bouw van de villa en deze bouw kwam tot stand door de architect Derk Semmelink, in samenwerking met Johan Andries Giesing. Eerder was door Derk Semmelink Villa Andelshof in Hees ontworpen. De villa valt op door zijn bijzondere dakconstructie en het is dan ook niet verwonderlijk dat Villa Westhof op de monumentenlijst van de gemeente Nijmegen terecht is gekomen. Beide gevels, voor en opzij, hebben grote dakkapellen met een ver overstekende daklijst, daarbij valt de strook metselwerk op, aangebracht op de gevels, als versiering tussen de twee etages. Een serre met balkon aan de kant van de Berg en Dalseweg is later toegevoegd. De hoofdingang bevindt zich aan de zijde van de Dommer van Poldersveldtweg en langs deze weg was ook de uitgestrekte tuin te vinden behorende bij de villa, waarop later een garage is gebouwd. Deze garage is in 2005 afgebroken om plaats te maken voor het huidige appartementen complex ‘De Beukenhof’. De twee beuken voor dit gebouw zijn naar alle waarschijnlijkheid nog de enige levende getuigen van de voormalige tuin van Villa Westhof.

Zoals eerder vermeld was de heer J. Attema de opdrachtgever voor de bouw van de villa. Het echtpaar Attema woonde destijds tussen 1880 en 1890 op de Muchterstraat, verhuisde vervolgens naar het Kelfkensbosch. In 1895 verhuisden ze naar ’s-Gravenhage. Het is niet duidelijk of zij in Villa Westhof daadwerkelijk gewoond hebben.


De bewoningsgeschiedenis van Villa Westhof vermeldt o.a. de volgende personen, families i.c. praktijken:

  • in 1896 verbleef er Wilhelm Theodor van der Mijll Dekker (een gepensioneerd kapitein).
  • van 1901-1902 Matthias Sanders( civiel ingenieur)
  • 1903-1904 geen vermelding in adresboek
  • in 1905 Lambertus van Kuijk(expediteur)
  • in 1906 de familie Faure-Alewijn, Hendrik E. Faure (predikant)
  • in 1909 P.van Roggen
  • in 1910 de weduwe van der Kun
  • in 1914-1915 D.A. van Olst
  • In 1920 Arnold Jacob Bergsma (directeur Willem Smit en Co)
  • In 1948 de weduwe Bergsma met verschillende dames tot in de jaren zestig.

Daarna is er een huisartsenpraktijk geweest van Hermans en Hamers; een makelaardij van Anton Hunnink; en op de eerste etage is tandarts de Grood een praktijk begonnen. De huidige eigenaar is Stef de Grood die samen met Leon Pennings in Villa Westhof een tandartspraktijk uitoefent met als specialisme Senioren Mondzorg.Tevens hebben in de villa de huisartsen Dhr. H.A. Wolvetang en mw. V.L. Renaud hun praktijk, als ook de psychotherapeut Drs. G. Ulrich.

Mei 2013 Marcel van Kalmthout

Fotografie: Gerard ter Hart, 2020

Dit stuk is een verkorte versie op basis van onderzoek en tekst door Ron van Swelm.

 

Terug naar Bijzondere Gebouwen.