Verdwenen monumentale gebouwen in Nijmegen, “De lagere school waar ik op zat van 1953 tot 1961″
door Hans Jansen, Pater Leijdekkersstraat 38 , 6522 Nijmegen

Basisschool De Klokkenberg op De Kopse Hof.
Velen zullen het niet weten maar de christelijke basisschool De Klokkenberg” op De Kopseweg nummer 7, is daar gebouwd in 1971, maar heeft een hele rijke geschiedenis. Aan de buitenkant van de school zou je het zo op het eerste oog niet zeggen, maar wie het gebouw nader onderzoekt zal op een van de muren 2 gevelstenen ontdekken, die de link leggen naar een heel bijzonder verleden van deze school.

De Klokkenberg
Op de gevelstenen de volgende teksten leesbaar:
Links: “Wandel in mijn aangezicht en wees oprecht”           Rechts: “God van den Hemel. Die zal het ons doen gelukken”

de Klokkenberg
Deze gevelstenen zijn meegenomen van het gebouw waar “ De Klokkenberg’ lagere school en kweekschool tot 1963 gehuisvest waren: De Muchterstraat te Nijmegen. Op de foto te zien, links en rechts van de ingang.

De Klokkenberg is de oudste en eerste christelijke normaalschool van Nederland die op grond van de nieuwe onderwijswet en op particulier initiatief op 5 mei 1844 is gesticht door Mr.J van der Brugghen, rechtsgeleerde en van 1856 tot 1858 minister van justitie, Baron van Lijnden, Baron Mackay en Ds. Zubli.
De Klokkenberg is altijd het instituut geweest waar leerlingen de mogelijkheid hadden om zich tot zelfstandige en ethisch handelende individuen te ontwikkelen.

de Klokkenberg
De school stond vanaf 1844 in de binnenstad van Nijmegen op de locatie “De Klokkenberg”. Dit is een steegje tussen de Muchterstraat en de Vleeschhouwerstraat. Hier stond vroeger de klokkenstoel met de noodklok van Nijmegen. Zo komt De Klokkenberg aan haar naam. In 1971 is de school zoals gezegd, verhuisd naar de Kopseweg.
De Klokkenberg was eigenlijk een soort scholengemeenschap. Op de begane grond van het oude gebouw aan de Muchterstraat was de LO school gevestigd. Op de 1e verdieping bevond zich de kweekschool, later gevestigd aan de Ubbergseveldweg, waar in 1971 ook de lagere school werd gevestigd.
De Klokkenberg was eigenlijk een soort scholengemeenschap. Op de begane grond van het oude gebouw aan de Muchterstraat was de lagere school gevestigd. Op de 1e verdieping bevond zich de kweekschool, later gevestigd aan de Ubbergseveldweg, waar in 1971 aan de zijstraat “ De Kopseweg 7, de lagere school werd gevestigd. Aan de Hugo de Grootstraat bevond zich de M.U.L.O. van de Klokkenberg. En wat veel mensen niet weten is dat onderdeel De Klokkenberg van 1927 tot 1969 ook een Internaatsgebouw bezat aan de Ubbergseveldweg 117: het gebouw waar later het schippersinternaat werd gevestigd en nu in gebruik is als een particulier verzorgingstehuis.

de Klokkenberg

de Klokkenberg

Zowel de lagere school, incl. De oude vestiging van de PABO en de MULO school aan de Hugo de Grootstraat zijn inmiddels afgebroken. In het digitale regionale archief van de gemeente Nijmegen zijn nog vele oude beelden terug te zien van het oude gebouw boven aan “het groene balkon”.

de Klokkenberg
De Klokkenberg vlak voor de sloop in 1963.

Naar school…De Klokkenberg!

Mijn ouders verhuisden in 1946, vlak nadat zij in het huwelijk waren getreden, van Apeldoorn (Ugchelen) naar Nijmegen, omdat mijn vader voor de NS naar Nijmegen werd overgeplaatst. In 1947 werd ik geboren en 6 jaar later ging ik naar de protestants christelijke lagere school “De Klokkenberg”. Mijn ouders waren protestant en het was dus logisch voor hen dat zij mij ook een opvoeding en opleiding binnen deze geloofskaders wilden geven. Op de lagere school zat ik van 1954 tot 1961 en op de MULO aan de Hugo de Grootstraat van 1961 tot 1966.
Ik weet nog goed dat ik vanuit klas 3 van school een prachtig uitzicht had over de rivier De Waal en de Waalbrug van Nijmegen. Een uitzicht dat mij aan toen doet herinneren, is alleen nog te zien vanuit de bovenste verdieping van De Commanderie te Nijmegen (Coffijn)
Ook mijn vervolgopleidingen heb ik onder andere mogen genieten in belangrijke gebouwen in Nijmegen Oost, zoals het Canisius College aan de Berg en Dalseweg..! Maar dat is weer een ander bijzonder gebouw in ons Nijmegen Oost!

BRONNEN:

Boek: Zo maar een klas uit de jaren ’50”, G.J. Gerritsen

 

Terug naar Bijzondere Gebouwen.