Klachten over kamerverhuur? Melden heeft zin!

Het is u wellicht niet ontgaan dat in de afgelopen maanden met grote regelmaat artikelen zijn verschenen in de Gelderlander en andere kranten met toenemende aandacht voor de effecten van de ongebreidelde toename van kamerverhuur in onze wijk. Wijkcomité Oost en Kamerbreed slaan al een tijd op de trom. Circa 100 wijkbewoners hebben dit voorjaar bij Oost ontmoet Oost in een debat met een aantal politici hun grote zorgen geuit over de enorme toename van kamerverhuurpanden, en daarmee gepaard gaande overlast op allerlei terreinen,  in hun directe omgeving. Ook werd toen de onmacht van wijkbewoners zichtbaar dat klagen of bezwaar maken geen effect had. Dat is echter gaan kantelen! De aanhouder wint kunnen we stellen. Sinds een paar maanden lijkt het tij te keren. Bij de gemeente zijn strengere beleidsregels voor kamerverhuurpanden  in de maak. Als een woning wordt omgezet naar kamerverhuur moet daar een vergunning voor worden aangevraagd. Dan wordt door de gemeente o.a. gekeken hoeveel kamerverhuurpanden (legaal en illegaal) er al in een straat zijn, of een pand bouwtechnisch geschikt is, maar ook hoeveel klachten er al bekend zijn. Klachten over (geluids)overlast, lawaai, vervuiling, illegale verhuur, maar ook klachten over kamerbewoners die niet aanspreekbaar zijn als buren of het teloorgaan van de sociale cohesie in een straat of buurt. In de afgelopen maanden zijn al een aantal vergunningen geweigerd door de gemeente! Een fantastisch resultaat van al onze inspanningen.

Heeft u een klacht, meld het, telkens weer. Niet dat daarmee direct het ervaren probleem verdwijnt, maar de omvang van de klachten bepaalt wel of er strenger wordt opgetreden, en er een beperking van kamerverhuur in uw straat of wijk komt. Heeft u vragen of klachten? Meld het op tel.nr. 14024, handhaving en toezicht van gemeente, tot 23.00 uur. Voor nachtelijk geluidsoverlast altijd de politie bellen tel. 09008844, nadrukkelijk vragen of de melding door de politie wordt vastgelegd. En Wijkcomité Oost en Kamerbreed ontvangen ook heel graag al uw meldingen via: meldenoverlast@gmail.com.

Wijkcomité Oost ijvert samen met veel ander wijkcomités voor regulering en legale kamerverhuur,   wij vragen niet om een verbod! Studenten en Nijmegen horen tenslotte bij elkaar.