Zonder 7% groen, kunnen wij in Oost NATUUR-lijk geen feestje doen!

Van de gemeente kwam er post. Enthousiast en juichend werd gevraagd of Wijkcomité Oost mee wilde doen met het vieren van de Natuur.
Er wordt gepoogd samen met ons burgers van Nijmegen het groen een ‘boost’ te geven.
In het kader van het nieuwe beleid van onze stadsbestuurders om bewoners erbij te betrekken ofwel te laten participeren, is dit een NOBEL streven. Er zijn ook succesjes te melden. Waarom worden wij van WCO dan zo verdrietig als we over dit feestje horen? Dat komt omdat wij bewoners een geheugen hebben en helaas de gemeente daarvan geen last schijnt te hebben.
Want wat brengt het graven in zelfs het meest verse geheugen naar boven over groen en natuur in Oost? Antwoord: wij zijn van 7% openbaar groen terug gevallen naar een magere 3%. Hoe is dat mogelijk terwijl het gemeentelijk streven was om pas te stoppen als 11% openbaar groen bereikt was. En deze teloorgang heeft plaats gevonden in de laatste 3 jaren. We zagen parkjes, weitjes, speeltuintjes en dierentuintjes plaats maken voor bebouwing. Een deel van de tuin van De Buut werd parkeerterrein. Parc (jawel met c) Margriet heeft een prak ( met K) gemaakt van begroeiing en groen. Kortom het groen wordt in het nauw gebracht door het rood en het groeiende blik. De heilige koe voelt zich hier thuis. Geen groen te bereiken voor elke bewoner binnen de 100 meter zoals het beleid is. Maar ja, is het argument, u hebt de Ooijpolder. Fijn hoor mevrouw van 3 hoog, u kunt m.a.w. gewoon de helling af rolatoren. Naar beneden roetsjen net zoals de groene moraal van ons gemeente bestuur. Maar zij gaan onbelemmerd en geheugenloos door met het vieren van de Natuur. Maar niet met ons. WCO, bedankt voor deze dans!
Wijkcomité Oost, mei 2017
wijkcomiteoost@gmail.com