Belangrijke mededeling

Afgelasting Evenement ‘Oost ontmoet Oost’ in het Canisiuscollege op 22 maart 2020

Wijkcomité Oost heeft op 11 maart besloten het jaarlijkse evenement ‘Oost ontmoet Oost’ op 22 maart a.s. af te gelasten.
Actuele berichten over het zich snel verspreidende coronavirus zijn de reden.

We zijn voornemens het programma met het thema ‘Wonen in Oost, nog steeds geliefd in 2030?’ later in dit jaar alsnog te organiseren in overleg met het Canisiuscollege en met sprekers en deelnemers.

Hebt u vragen? Mail ons: wijkcomiteoost@gmail.com