Oost ontmoet Oost 2018
Zondagmiddag 18 maart van 13.30 tot 17.00 uur
Canisius College ‘Mater Dei’
Berg en Dalseweg 207, Nijmegen.

‘Oost ontmoet Oost’ is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door het Wijkcomité Oost. Het gebied van het Wijkcomité Oost loopt van het Trianusplein via Ubbergseveldweg, Huygensstraat naar Tooropstraat, Daalseweg en telt +/- 7.500 inw. Zoals de titel al aangeeft, is ‘elkaar ontmoeten’ het hoofddoel. Het is dan ook steeds een gezellige en goed bezochte bijeenkomst. In 2017 waren er b.v. 600 bezoekers.

Dit jaar opent de wethouder van milieuzaken, mevr. Tiemens, de bijeenkomst. Zij zal in haar openingswoord o.a. kort aandacht besteden aan de ontwikkeling van het milieu in de wijk.
Elk jaar kennen we een speciaal thema. Afgelopen jaar was dat de ‘Verkamering’ in de wijk. Dit jaar ligt het onderwerp in het verlengde van Nijmegen als Groenste Hoofdstad van de EU, namelijk Luchtkwaliteit, Groen en Gezondheid in Oost en specifiek in onze wijk.

Er zijn twee lezingen van elk één kwartier. De eerste gaat over de LUCHTKWALITEIT in de wijk. Een beleidsmedewerker van de gemeente Nijmegen zal aan de hand van cijfers van enkele straten in onze wijk de luchtkwaliteit over de laatste jaren in beeld brengen. Toegenomen verkeer, industrie, open haarden, barbecues oefenen een nadelige invloed uit op die luchtkwaliteit. Daartegen zijn/worden er een aantal maatregelen genomen die deze tendens ombuigen. Met het oog op de leefbaarheid en de beleving van de wijkbewoner zal de inleider een korte toelichting geven op de impact van het teruglopend percentage GROEN in onze wijk!

In de tweede lezing vertelt een milieugezondheideskundige van de GGD wat de risico’s zijn voor onze GEZONDHEID van fijnstof en andere ongewenste stoffen in de lucht, waar u als wijkbewoner aan wordt blootgesteld. Het gaat dan met name om wijkbewoners langs drukke verkeersaders in onze wijk, maar ook om wijkbewoners die daar 200 tot 500 meter vandaan wonen. In een aparte ruimte (max. 100 personen) kunt u vervolgens napraten en debatteren met de inleiders. Bij de gemeentelijke stand ‘Steenbreek’ is na afloop alle informatie van die twee lezingen op schrift beschikbaar, zodat u die nog eens op uw gemak kunt nalezen. Op onze website kunt u vanaf begin maart het volledige programma bekijken. Verder is er een scala aan optredens van muzikanten, een koor en presentaties van kunstenaars en sociale instellingen uit de wijk.
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Hebt u vragen? Mail ons: wijkcomiteoost@gmail.com
Zie ook onze website: www.wijkcomiteoost.nl