Nijmegen, 29 april 2019

Geachte gemeenteraad,

Midden in de bebouwde kom van Nijmegen ligt een 80-kilometerweg. Op die weg is een oversteekplaats waar dagelijks vele scholieren op de fiets de voorbijrazende auto’s moeten kruisen. Het piepend remmen en toeteren is niet van de lucht. Vorig jaar is op deze plek een dodelijk ongeval gebeurd.
Wie dit hoort, denkt maar een ding: aanpakken. Niet morgen, maar vandaag.

Wijkidee
Wijkbewoners denken dit ook. Bij Mijn Wijkplan, het online platform waarmee de gemeente Nijmegen bewoners wil betrekken bij hun buurt, hebben wij een idee ingediend om deze weg en deze oversteekplaats aan te passen. Verlaag de snelheid op deze weg, vanwege gevaar, geluid en gezondheid. Dit idee was meteen het meest gelikete idee van de wijk op deze site; en nummer twee van heel Nijmegen.
Toenmalig wijkregisseur voor Nijmegen-Oost Jolande Spierings ging dan ook meteen met ons in gesprek. De ook aanwezige gemeentelijke beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling had echter maar één boodschap: het is een provinciale weg, dus gaan we er niet over.

Weg van de provincie, zaak van de gemeente
De weg waarover het hier gaat is inderdaad geen gemeentelijke weg. En deze ligt weliswaar midden in de bebouwing, maar juridisch gezien buiten de bebouwde kom. Daarom kan er ook 80 kilometer per uur gereden worden. Het gaat hier om de N325 Nieuwe Ubbergseweg vanaf het Trajanusplein richting Duitsland. De weg loopt vlak achter de huizen van de Ooijse schependom langs; en vlak langs de rij flats op de stuwwal. Waar je ook kijkt zie je woningen, maar toch houdt de bebouwde kom van Nijmegen meteen op, als je het Trajanusplein af bent.

Het mag een provinciale weg zijn, maar is het dan meteen geen zaak van Nijmegen meer?

Uiteraard hebben we met provincieambtenaren die de weg beheren contact opgenomen om te spreken over de gevaarlijke situatie. Tegelijkertijd hebben we alle Nijmeegse gemeenteraadsfracties aangeschreven om met ons in gesprek te gaan. Het zijn immers inwoners van Nijmegen die met het gevaar van deze weg worden geconfronteerd, met de geluidsoverlast en de gezondheidsschade. De Nieuwe Ubbergseweg mag dan een provinciale weg zijn, de consequenties zijn voor Green Capital Nijmegen. Deze zelfde weg N325 is daarom tussen Trajanusplein en Ovatonde ook door de gemeente aangepakt.

Verlegging komgrens
Onze inzet daarbij was en is duidelijk: de snelheid op de N325 Nieuwe Ubbergseweg moet omlaag. We snappen dat deze weg een belangrijke doorgangsweg is, waarbij er geen obstakels mogen worden geplaatst. Bovendien is de weg slechts enkele jaren geleden vernieuwd, dus dure aanpassingen zijn niet te verwachten.
We vragen daarom nu aan de voltallige gemeenteraad van Nijmegen om een minimale aanpassing: het verleggen van de komgrens richting Duitsland. Op die manier ligt de oversteekplaats binnen de bebouwde kom en kan de snelheid naar 50 kilometer per uur.

Alleen maar winnaars
Zowel de gesproken gemeenteraadsfracties, als de ambtenaar van de provincie waren (informeel) enthousiast over deze oplossing. Het is dan ook een win-win-win-win-win-win-win-situatie. Deze aanpak heeft geen verliezers.
+ Het is een eenvoudige en goedkope operatie; er kunnen zelfs verkeersborden verdwijnen. + De weg heeft bij de aanpassingen enkele jaren geleden al een versmald wegprofiel gekregen. + De weg behoudt dezelfde doorgang als nu het geval is. + De snelheid gaat omlaag. + De veiligheid neemt toe. + Het geluid neemt af. + Nijmegen wordt ook hier zó mooi en een stukje groener.
Hier staan geen nadelen tegenover. Omdat het maar een beperkt stukje weg is, is het tijdsverlies vanwege de verlaagde snelheid nihil.

Kopt de Nijmeegse politiek in?
Het is nu aan u. Wij hebben het voorwerk gedaan, wij geven de assist. Het is nu aan de Nijmeegse gemeentepolitiek om in te koppen. Verleg de komgrens op de N325 Nieuwe Ubbergseweg richting Duitsland, zodat de oversteekplaats bij de Ubbergseweg binnen de bebouwde kom ligt.