Parkeren in de wijk
woensdag 20 februari 2008
Woensdagochtend 20 februari 2008 om 9.30 uur meld ik me bij de fotograaf. We gaan weer op pad, op deze koude maar mooie droge ochtend voor wandeling 4. Ons doel vandaag is om te kijken hoe het gaat met het parkeren in onze wijk na de invoering van weer een nieuw deel betaald parkeren. Vanuit de Pater Brugmanstraat lopen we richting stuwwal en dan zien we heel auto’s geparkeerd staan rondom Royal Haskoning; op eigen terrein maar ook rondom het gebouw op de Stuwwal en langs het parkje. Vooral de auto’s die op de ‘gratis’ plekken van Royal Haskoning staan, zijn echt geparkeerd in de stijl van ‘als ik mijn auto maar kwijt ben!’

SONY DSC

De auto’s op de stuwwal en rondom het parkje zijn bijna allemaal voorzien van de speciale parkeerkaarten voor Royal Haskoning. Slechts een paar auto’s hebben een betaald parkeerkaartje. In een enkele auto kunnen we geen kaartje ontdekken. We voelen ons net de parkeerwachters van Bureau Toezicht en bedenken, dat dit werk met dit weer nog niet zo heel gek is….
SONY DSC

We lopen onder het Haskoning gebouw door richting sterflats en we ‘bewonderen’ de Graffity op de muren en pilaren en vragen ons af welke betekenis de tekeningen hebben. We komen er niet helemaal uit. Slechts een paar letters en getallen zeggen ons wat. Degenen die de tekens c.q. tekening wel kunnen verklaren of vertalen, mogen zich melden bij het Wijkcomité Oost.

SONY DSC

Nadat we onder het gebouw doorgelopen zijn zien we rechts op de muur op de stuwwal in witte letters een prachtige tekst geschreven door ene JB, over het uitzicht ter plekke. Wij weten vrijwel zeker, dat JB een Nijmegenaar is. Overal waar één ‘s’ staat hoort een ‘z’ te staan.

SONY DSC

We komen langs de HUP en we zien wandelaars die heel netjes hun hond richting HUP sturen en ik ben verbaasd, want die honden doen keurig netjes braaf hun behoefte in de HUP. Ruimen de baasjes het ook keurig netjes op in de HUP. Dat heb ik helaas niet gezien?!

We lopen naar de parkeerterreinen rondom de flats aan de Batavierenweg ( Sterflats) en spelen nog een keertje parkeerwachtertje. Maar nu is het ineens niet zo leuk en vooral niet simpel meer. We raken een beetje van slag. We zien namelijk auto’s met een parkeervergunning, auto’s met een betaald parkeerkaartje ( die je bij de P palen kunt kopen) en ook weer auto’s met de speciale Haskoning kaarten. We vragen ons af of die auto’s met een speciaal Haskoning kaartje hier wel mogen staan? Maar dan zien we ook auto’s staan met kaarten die op de kaarten van Haskoning lijken, maar niet exact hetzelfde zijn, want er staat geen Haskoning op. Wat zijn dat dan voor kaarten die op de Haskoning kaarten lijken? Geen idee, we snappen het niet en we lopen een beetje verbaasd naar alle soorten kaarten en vergunningen te kijken.
We besluiten de duistere kaartjes maar op de foto vast te leggen en lopen door in de richting van Belvoir.

SONY DSC

Bij Belvoir lopen we linksaf over de Barbarossestraat genietend van de prachtige oude panden aan de rechterkant van deze straat, weer terug naar het gebouw van Haskoning en het er naastgelegen parkje. Door het parkje om de hondenpoep ( van de honden die de HUP waarschijnlijk niet hebben kunnen halen) heen springend lopen we naar het Vrouwendal. We genieten van het uitzicht en legen het uitzicht vast op foto. Aan het illegaal parkeren hier op de stoep is gelukkig een eind gekomen. Het uitzicht is werkelijk prachtig!

ww4_vrouwendal

We lopen de Sterreschansweg omhoog en verzwikken nog net niet onze enkels op het wel heel erg hobbelige trottoir. Het wordt hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt.
De Sterreschansweg wordt heel binnenkort onder handen genomen. De riolering en het wegdek worden vernieuwd en dus nemen we aan, dat de stoepen ook recht gelegd worden. De echt grote vraag is ook nog: blijven de groenstroken en de bomen behouden? Die vragen hebben we vanuit het Wijkcomité Oost inmiddels gesteld aan de gemeente Nijmegen, maar helaas hebben we nog geen antwoorden gekregen. Precies bij de hoek van de Ottostraat loopt de lijn van het betaald parkeren en dat kunnen we zien aan de geparkeerd staande auto’s. De auto’s staan zelfs aan weerzijde van de weg geparkeerd. Niet helemaal ongevaarlijk.

SONY DSC

We lopen de Sterreschansweg omhoog tussen de huizen door genietend van het uitzicht en luisterend naar een druk roffelende specht.

Op het einde van de Stereschansweg slaan we rechtsaf en lopen we de Ubbergseveldweg naar beneden. Des te verder we naar beneden lopen des te meer auto’s er geparkeerd staan. We hoeven niet op de borden te kijken, we kunnen precies zien waar het betaald parkeren begint, daar zijn de parkeerplaatsen weer leeg…

We gaan linksaf de Museum Kamstraat in omdat wij één heel bijzondere parkeerplaats vast willen leggen op foto. Deze parkeerplaats ligt aan de Berg en Dalseweg op de hoek van de Museum Kamstraat. Deze parkeerplaats is op verzoek van de werkgroep verkeersveiligheid binnen het Wijkcomité Oost vrij gemaakt. Zo hebben de fietsers en auto’s iets meer ruimte gekregen. De paaltjes staan er nog maar twee dagen en omdat de kans, dat ze lang onbeschadigd blijven, niet zo groot is, hebben we ze maar even op een foto vastgelegd. (De gemeente Nijmegen heeft twee paaltjes laten plaatsen omdat het te duur was om de parkeerplaats dicht te leggen gelijk met het trottoir.)

ww4_paaltjes

Ik breng de fotograaf naar huis en bedank hem voor de gezelligheid tijdens onze frisse wandeling en loop richting mijn eigen huis. Als ik achterom kijk zie ik Pietje….een van de katten van de fotograaf. Pietje geniet van het winterzonnetje en van het uitzicht. Ik schiet in de lach, omdat ik ineens gelijkenis zie tussen Pietje en zijn baasje. De blik van Pietje lijkt wel heel veel op de blik van het baasje van Pietje toen hij bij het Vrouwendal stond te genieten van het zonnetje en het uitzicht!

SONY DSC

– naar boven –