Boekje

In dit boekje is een wandeling opgenomen. Deze leidt niet

door de gehele 19de eeuwse stadsuitleg, maar is er exem-
plarisch voor. De foto’s betreft de panden/ straten van de

wandeling. Natuurlijk houdt niets u tegen om deze wan-
deling zelf te maken. We raden dit het college van b&w,

gemeenteraadsleden en andere betrokkenen bij het beleid
zelfs van harte aan.
Bestuur Buurtplatform Wedren- Julianapark

 

“Gefeliciteerd! Uw wijk is een rijksbeschermd stadsgezicht

geworden”. Mooie woorden uit een gemeentelijke brochu-
re verspreid onder ons bewoners nadat de Nijmeegse 19de

eeuwse stadsuitleg door het rijk in 2013 als zodanig werd
aangewezen.
Zijn deze felicitaties ook in 2019 nog op zijn plaats? Om
zoveel mogelijk Nijmegenaren hierover te informeren
brengen we dit digitale fotoboekje uit. Dit omdat de 19de
eeuwse stadsuitleg van groot belang is voor onze stad. Het
is na het bombardement en de sloop van de benedenstad
het enige authentieke monumentale gebied dat Nijmegen
nog rijk is.
In dit boekje is een wandeling opgenomen. Deze leidt niet

door de gehele 19de eeuwse stadsuitleg, maar is er exem-
plarisch voor. De foto’s betreft de panden/ straten van de

wandeling. Natuurlijk houdt niets u tegen om deze wan-
deling zelf te maken. We raden dit het college van b&w,

gemeenteraadsleden en andere betrokkenen bij het beleid
zelfs van harte aan.
Bestuur Buurtplatform Wedren- Julianapark

3

WAT WORDT BESCHERMD?

De volgende elementen van de negentiende-eeuw-
se stadsuitleg zijn onderdeel van de rijksbescher-
ming:

• De stedenbouwkundige structuur: onder
andere de opbouw in het wegenpatroon, de
straatprofielen en de inrichting van de straat.

• Het type bebouwing: voornamelijk aaneen-
gebouwde herenhuizen van twee tot drie

bouwlagen en enkele villa’s en bijzondere
gebouwen.
• De waardevolle straatwanden.
• De afscheiding naar de straat met ijzeren
hekwerken.

• Het meestal groene karakter van de voortui-
nen.

NEGENTIENDE EEUWSE STADSUITLEG

https://drive.google.com/file/d/1cP7RiLJ4IAzj706wMIk_n4UR1pXAJoh6/view?fbclid=IwAR0NukSufxUGuXE3PVeLbQ24uloS318SCKLjp20Q5YXfsuiogWhHMNyKFhg