Beste verontruste Nijmegenaren,

Afgelopen maandag avond hebben wij ons overleg gehad n.a.v. het raadsdebat 21 november en kwamen al tot de conclusie dat het er de wethouder alles aan gelegen is om de rust voor haar weder te laten keren

De wethouder schroomt hierdoor niet om zaken anders voor te stellen dan ze zijn, zie hiervoor dit bericht

Kernachtig zegt ze
‘Voorzichtig tevreden over handhaving
Er worden op dit moment 117 gevallen onderzocht van woningen die illegaal verkamerd zijn. Daarvan zijn er 35 aan het licht gekomen doordat de ODRN zelf onderzoek heeft ingesteld (Burghardt van den Berghstraat). De rest kwam naar voren na klachten van omwonenden.”
Afgelopen maandag hebben wij een inventarisatie gedaan onder ons ledenbestand over de handhavingsverzoeken welke gedaan zijn door hen en er is er geen 1 handhavingstraject gestart door de ODRN.
M.a.w. “onderzocht” moet u lezen als “hebben wij ontvangen” maar we doen er niets mee!
Is het antwoord van onze wethouder dan een leugen of een verdraaiing van de feiten! Wie het weet mag het zeggen

Dat dit neigt naar manipulatie is mij duidelijk immers de 117 stuks daar vallen onze handhavingsverzoeken ook onder zoals gedaan maar die ze naast zich neer legt, u weet daar alles van!

Om de “druk” op te voeren is het zaak dat alles gaat zoals het wettelijk is vastgelegd,

Zorg dat u formeel een handhavingsverzoek indient en het dus niet laat bij een melding. Gebruik hiervoor het standaard document en adresseer hem aan het College van Burgemeester en Wethouder Nijmegen.

Deel uw handhavingsverzoek ook met de Nijmeegse raadsleden door hem in 1 keer te versturen aan de gehele raad via; : https://www.nijmegen.nl/gns/no_index/webforms/?inter_berichtaan_raadsleden_fractievolgers

Bekijk de procedure waarin u terecht komt na uw handhavingsverzoek

Ralf Nieuwenhuijsen