Wij zijn verheugd over de herinrichting van het parkje aan de Barbarossastraat/Arnoldstraat/Batavierenweg. Wel hebben wij enkele punten waarover wij onze zorg willen uitspreken en vragen uw aandacht hiervoor:

1. Op het hondenuitlaat veld aan de Westzijde van het Estel Residence zijn houten palen geplaatst, zie de foto hieronder.

Wij zijn ongelukkig verrast door het plaatsen van deze palen en zouden graag zien dat deze weer verdwijnen.
De reden zijn:
A. Het betreft hier een hondenuitlaatplaats waar honden vrij kunnen lopen. Wij vinden deze plaats hier geschikt voor en willen niet dat de hondenuitlaatplaats wordt verplaatst naar een ander deel van het park.
B. Wij vinden het niet wenselijk om de functie van hondenuitlaatplaats te combineren met een andere functie. Deze palen wekken de indruk speel toestellen te zijn of te gebruiken als goals voor balspelen. Beide functies vinden wij niet passen op deze plaats en ook niet aansluiten op de behoeften van de direct omwonenden.

Wij betreuren het dat deze palen geplaatst zijn zonder overleg met de bewoners en dat wij als belangengroep Hunnerberg Panorama hier niet bij betrokken zijn geweest.
Wij verzoeken de gemeente deze palen op deze plaats te verwijderen, mocht de gemeente deze elders willen plaatsen dan vragen wij eerst met ons hierover overleg te voeren. U kunt dit e mail adres ook als contact adres voor de belangengroep Hunnerberg Panorama beschouwen.

2. Wij zien dat de afwerking van het asfalt en het park aan de Arnoldstraat nog niet gereed is. Wij nemen aan dat hier nog een oplossing voor komt, of een stoeprand, of het doorzetten van de open stenen die verderop liggen.

3. Wij zien dat er nu al mensen hun auto plaatsen naast de weg, naar de garage van het Estel Residence. Ze plaatsen hun auto dan op de plaats waar eerst het geasfalteerde parkeerterrein was. Ook zien we auto’s hier draaien. Wij denken dat het goed zou zijn wanneer hier iets komt om het parkeren of draaien op het toekomstige grasveld onmogelijk te maken.

4. Het trottoir op de Barbarossastraat bij de Arnoldstraat ligt erg hobbelig met gevaarlijk uitstekende tegels. Wij hadden gehoopt dat dit ook recht gelegd werd gelijk met de herinrichting. Wij zouden het fijn vinden als dit alsnog wordt gerepareerd.

5. Wij zien dat het olifantenpad langs het Estel Residence weer is ontstaan. Wij snappen dat dit handig is voor de bewoners van het Estel Residence en mensen uit de buurt en vrezen ook dat het niet te voorkomen is dat dit pad ontstaat. Is het niet wenselijker om hier een verhard pad aan te leggen zodat het er netjes uitziet?

6. Wij constateren dat het gebruik van het voetpad door fietsers langs de stuwwal weer plaats vindt. Wij hadden begrepen dat in het plan maatregelen waren opgenomen in de vorm van een of meerdere fietssluizen om het gebruik van dit pad door fietsers te ontmoedigen. Graag vernemen wij hoe dit zit.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Namens de belangengroep Hunnerberg Panorama