Raad van State stelt Nijmegen in gelijk bij regulering kamerverhuur
25-05-2009
De Raad van State heeft Nijmegen in het gelijk gesteld bij de beperking van kamerverhuur in de wijk De Voorstenkamp. Kamergewijze verhuur van woningen kan worden verboden met het oog op parkeer- en verkeersoverlast, botsing van leefstijlen en gebrekkige integratie.

De gemeente hanteert in recente bestemmingsplannen een ruime definitie van wonen. Hierdoor is het kamergewijs verhuren van woningen in principe mogelijk. De afgelopen tijd is echter duidelijk geworden dat het toestaan van kamerverhuur soms ongewenste uitkomsten heeft. Het gaat dan niet alleen om botsing van levensstijlen in een straat, maar bijvoorbeeld ook om ervaren overlast.

De Voorstenkamp (Lindenholt) is een van de traditionele woonwijken waar de leefbaarheid kwetsbaar is. Nog meer verschillende woonvormen is hier daarom niet gewenst. B&W willen dan ook geen medewerking meer verlenen aan kamergewijze verhuur van (eengezins)woningen in deze wijk via een ontheffing van het bestemmingsplan en/of een onttrekkings¬vergunning in het kader van de Huisvestingswet.

Zowel de rechtbank als de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) hebben het besluit van de gemeente, om geen vrijstelling te verlenen voor de kamergewijze verhuur van een woning in De Voorstenkamp, gesanctioneerd. Met name de Raad van State bevestigt in zijn uitspraak dat de motivatie die de gemeente hiervoor geeft voldoende is. Het gaat concreet om parkeer- en verkeersoverlast, botsing van levensstijlen en aantasting van de leefbaarheid door gebrekkige integratie.

Om kamerbewoning beter te laten aansluiten bij de leefbaarheid en de kenmerken van de buurt, ontwikkelt de gemeente momenteel beleid voor het beperken van kamergewijze verhuur in bepaalde delen van de stad (met name de traditionele woonwijken). De gemeente ziet in de uitspraak van de Raad van State een ondersteuning van dit voornemen.