Meer dan 500 inwoners van Nijmegen Oost bezochten zondagmiddag 31 maart  de 12e editie van ‘Oost ontmoet Oost’, een initiatief van Wijkcomité Oost.

Van toen tot nu… ‘Oost ontmoet Oost’ is al jarenlang een succesvol verbindend evenement in de wijk, mede dankzij het afwisselende programma. Ook dit keer was er een mix van l vermaak en informatie. Zo was er een informatieronde over Aardgasvrij, wat betekent dat voor mij? Wat betekent aardgasvrij voor de huizen en haar bewoners in een vooroorlogse wijk als Nijmegen Oost.
Verder waren er  vertegenwoordigers van het Wel, Wee, en Wonder van onze wijk met informatie stands aanwezig. Zoals te doen gebruikelijk is ‘Oost ontmoet Oost’ het decor voor fi \lm, muziek, dans en beeldende kunst. NB. Deelname aan dit evenement is voor eigen risico.