Nieuwsbrief Wijkcomité Oost April 2021

We leven helaas nog steeds in een lockdown situatie. Gelukkig kunnen we bij onze Corona wandelingen in onze omgeving genieten van al het groen. Wijkcomité Oost spant zich in om onze wijk zo groen te houden!

  1. 1. Oost ontmoet Oost 2021

Helaas, het Coronavirus gooide roet in het eten in 2020 en ook dit voorjaar is het evenement afgelast. Inmiddels blijft het een vraag wanneer ‘Oost ontmoet Oost’ weer kan worden georganiseerd, misschien nog in 2021?

  1. Werkgroep Geschiedenis

De Werkgroep Geschiedenis houdt zich bezig met de historie van Nijmegen – Oost.  Ons huidige onderwerp is de vroegere Van Rosendaelstraat (nu Hugo de Grootstraat) en zijn stichter B.H.F. van Rosendael die rond 1900 woonde op de Berg en Dalseweg 47. Als u in de Van Rosendaelstraat gewoond hebt, willen we graag met u in contact komen.             Suggesties voor andere onderwerpen zijn zeer welkom. www.wijkcomiteoost.nl

 

  1. Nacht van de Ommetjes viert feest

10 jaar Nacht van de Ommetjes, Wederopbouw en Verbinding! Dit jaar Andersommetjes!Op zaterdag 29 mei 2021 van 20.00 tot 22.00 uur vindt de10e editie van de Nacht van de Ommetjes plaats.Tijdens de Nacht van de Ommetjes maakt u op een unieke manier kennis met uweigen wijk en buurtgenoten.Het is een speciaal jaar. Wegens de corona-maatregelen doen we een“Andersommetje”: de verborgen talenten komen naar u toe, in plaats van dat uzelf wandelt. Laat u verassen door verhalen, gedichten en muziek! DeAndersommetjes vinden plaats op meerdere locaties in Nijmegen Oost, waarvoor u zich apart kunt aanmelden. www.denachtvandeommetjes.nl

 

  1. Handboek

” Energieproject met je buren “

De community “Burgers Geven Energie” heeft een nieuw handboek uitgebracht voor duurzame energieprojecten. Het handboek beschrijft heel praktisch alle stappen die een burger moet doorlopen. Informatie over subsidieregelingen voor kleinschalige energieprojecten zijn hier handig gebundeld. Speciale aandacht is er voor het onderdeel Warmte, omdat steeds meer coöperaties werken aan gezamenlijke projecten om hun buurt gasvrij te krijgen.  Het handboek is gratis op te vragen via de website van Burgers Geven Energie.

 

  1. Burgerparticipatie

Onlangs is een gezamenlijke werkgroep van de verschillende wijkverenigingen  in Nijmegen opgericht die in overleg is met de gemeente over meer en vooral betere inspraak van ‘burgers over zaken in de wijk. Ook WCO participeert in deze werkgroep en kan bij bepaalde thema’s inwoners van Nijmegen Oost bevragen om te kunnen reageren namens hen. Toestemming hiervoor wordt gevraagd via een speciaal formulier dat u dan aantreft in uw brievenbus.

 

  1. Platform Kamerbreed

Medio april wordt een uitspraak van de Hoge Raad inzake het gevoerde kamerverhuurbeleid van de gemeente verwacht. De uitkomst is ongewis. Als het gevoerde beleid van de afgelopen jaren niet geldend wordt verklaard, staat de deur naar ongebreidelde verhuur nog verder open. Kamerbreed heeft voor dat geval vervolgprocedures in voorbereiding, De landelijke roep om een zelfbewonings-plicht ziet het WCO als een belangrijk instrument om te voorkomen dat panden door beleggers worden gekocht voor de verhuur. Daarnaast blijft het WCO aandringen op door de gemeente vast te stellen quota voor kamerverhuur.

 

  1. Melden overlast via

     Meld en Herstelapp

Er gaat wat veranderen in het melden van kamerverhuuroverlast:

Vanaf nu kunt u kamerverhuuroverlast doorgeven via de meld- en herstelapp.Daarmee kunt u overlast gemakkelijker en op één plek aan de gemeente doorgeven.   Deze app kunt u downloaden.Kies uit de lijst met categorieën voor ‘overlast’. Vul bij het veld ‘Opmerking’ in waar u overlast van ervaart, bijvoorbeeld geluidsoverlast. Geef aan dat het om een kamerverhuurpand gaat. Vul ook de exacte locatie in van het betrokken pand. De gemeente gebruikt de meldingen bij de aanpak van de meest overlast gevende kamerverhuurpanden.

 

  1. Transformatie Hotel Belvoir

Hotel Belvoir is sinds juli 2020 is gesloten en wordt door de eigenaar, de Amrath Groep, verbouwd. Er komen 54 nieuwe huurappartementen, variërend tussen ca. 40m2 en 80m2, bedoeld voor 1 of 2 persoons-huishoudens, starters en senioren, voor een huurprijs vanaf € 900,- per maand. Amrath heeft volgens eigen zeggen voor deze invulling gekozen omdat deze het meest rendabel zou zijn en het best zou aansluiten bij de situatie op de huidige woningmarkt en het beleid van de gemeente Nijmegen. De bouwvergunning is aangevraagd.

De huidige bewoners van Belvoir hadden echter voorkeur voor minder en grotere appartementen om het huidige karakter van het pand te behouden.

Er komen ca. 70 tot 100 nieuwe bewoners bij, wat niet alleen op het gebouw maar ook op de directe omgeving invloed heeft. De hoop is dat er niet te veel studenten hun intrek in Belvoir nemen omdat ook in dit gedeelte van Oost veel overlast door kamerbewoners wordt ervaren.

Een bijkomend probleem is de toenemende parkeerdruk. Volgens de parkeernorm zouden er 33 parkeerplaatsen nodig zijn. Of dit op eigen terrein kan worden gerealiseerd en of dit voldoende is, is de vraag.

Het aangrenzende stuk openbaar groen mag Amrath van de gemeente niet gebruiken. Het behoud van dit stuk groen in het directe verlengde van het Hunnerberg Panorama is belangrijk.

Het WCO zal in samenwerking met de Belangengroep Hunnerberg Panorama deze kwestie nauwlettend in de gaten houden.

 

Het Wijkcomité zoekt versterking, bij voorkeur uit het gebied Berg en Dalseweg /Daalseweg. Wij horen graag van u: wijkcomiteoost@gmail.com.

Het Wijkcomité Oost bestaat uit Gerda Kempen voorzitter, Karin van der Pas, secretaris, Juliette Zwijnenburg, penningmeester, Berdie Nollen, Els van Daal, Henk Remie, Ulrike Weinhold, Linda Poelmann. Zie  www.wijkcomiteoost.nl

Om alle activiteiten van Wijkcomité Oost te kunnen blijven uitvoeren steunt een aantal wijkbewoners ons door een jaarlijkse bijdrage van € 25.  Steunt ook u het Wijkcomité Oost? Stort dan uw bijdrage op NL26 Rabo0167815504. Dank daarvoor. Voor uw reactie: wijkcomiteoost@gmail.com