De afgelopen maanden zijn er een heel aantal nieuwe wijkgenoten in Oost bijgekomen. De nieuwe appartementen in het Belvoir zijn betrokken. Her en der in de wijk zijn panden omgebouwd tot appartementen en studio’s. Wijkcomité Oost verwelkomt de nieuwe bewoners in onze wijk en hoopt hen te ontmoeten in 2023 bij Ommetje Oost of Oost ontmoet Oost.

 

Wijkgericht werken gemeente Nijmegen

De afdeling Wijkmanagement van gemeente Nijmegen, jarenlang een spil tussen organisaties en bewoners in wijken en de gemeente, is opgehouden te bestaan. Daarvoor in de plaats heeft de gemeente Wijkgericht werken ingericht. “Een integrale aanpak zal vraagstukken en nieuwe initiatieven beter en sneller oppakken”, zo wordt gesteld.

De gemeente Nijmegen gaat werken met zogeheten ‘gebiedstafels’: bemenst door ambtenaren met verschillende portefeuilles (sociaal, fysiek en veiligheid), die de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid in de wijk gecoördineerd aanpakken. Wijkcomité Oost wil samen met de regisseurs van team Oost (Danielle Bensink, projectmedewerker, Helen Franken, fysiek, Thijs de Mulder, sociaal, en Riette Sluiter, veiligheid) werken aan nieuwe initiatieven in Oost en aan het oplossen van lopende zaken. Mocht u zaken onder hun aandacht brengen, aarzel niet hen of Wijkcomité Oost te benaderen.Wijkteam Oost is te bereiken per e-mail wijkregisseuroost@nijmegen.nl, gebruik het contactformulier of bel naar 14 024. Voor andere zaken: Is er iets kapot in uw buurt, last van zwerfafval, ongedierte, of overlast! Meld het de gemeente via Meld & Herstel.

Platform Kamerbreed

Het WCO heeft het beroep van Platform Kamerbreed gesteund tegen het Ontwerp-Facetbestemmingsplan kamerverhuur bij de Raad van State.  Het facetbestemmingsplan lijkt de meeste koopwoningen onvoldoende te beschermen tegen ongewenste kamerverhuur: de maximum woning waarde van €350.00 die wordt gehanteerd is achterhaald; de waarde van de meeste woningen in Nijmegen zit al boven deze grens. Een toets op leefbaarheid en beeldkwaliteit en een quotum aan kamerverhuur in straten ontbreekt.

 

Burgerparticipatie De wijken hebben zich verenigd in de Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen (GWBN) over de invulling van de burgerparticipatie in het kader van de Omgevingswet.. Deze heeft frequent overleg met ambtenaren van de gemeente Nijmegen .

Nacht van Ommetje in Nijmegen-Oost. Zaterdag I oktober is er weer een Nacht van het Ommetje in Nijmegen-Oost mede gesponsord door het Wijkcomité. Dit jaar is het algemene thema “Wijkhelden”. Voor Nijmegen Oost zijn dit de Kleurgevers aan onze wijk. Een programma en verdere informatie volgt tijdig. Zoals gebruikelijk wordt de avond afgesloten in café Het Haantje.

Nieuwe leden wco

Liesbeth Stalenhoef is sinds dit jaar lid van het Wijkcomité Oost. Zij werkt als psycholoog bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Zij wil zich graag inzetten voor de buurt en de wijk waarin wij leven en wonen. Om deze mooi, gezellig, veilig en groen te houden. Zij zal zich vooral inzetten voor de werkgroep leefbaarheid, welbevinden en welzijn.Jean Schreurs is eveneens dit voorjaar lid geworden. Hij woont sinds 2011 in Nijmegen Oost (Berg en Dalseweg). Jean is voor het eerst in 1981 naar Nijmegen gekomen om rechten te studeren. Daarna heeft hij als bedrijfsjurist gewerkt bij Philips en NXP. Thans is hij directeur van NXP Semiconductors Nederland. Binnen het Wijkcomité neemt hij deel aan de Werkgroep Infrastructuur.

 

Oost ontmoet Oost.

We hopen voorjaar 2023 weer Oost ontmoet Oost in het Canisiuscollege te organiseren. Het Wijkcomité zal ook dan thematiek aan de orde stellen over Wonen, leven en zorg om de bewoners van morgen een leefomgeving te bieden die bij de bewoners past en vergelijkbaar is met die waarin wij nu leven.

We lezen in de recente Stads en Wijkmonitor april 2022 dat Hunnerberg als woonbuurt hoog scoort. Een mindere ontwikkeling is dat de ervaren geluidsoverlast en overlast als gevolg van de vele verkamerde panden toeneemt. Gemeentelijk is er oog voor de demografische veranderingen (vergrijzing en krimpbewonersaantal) en voor de visie op wonen en zorg die aandacht vraagt.

Heeft u ideeën voor deze thema’s? We horen het graag

Wandel mee !

Elke woensdag van 12.00 tot 12.45 wandelen. Verzamelen voor Medisch Centrum Nijmegen Oost Berg en Dalseweg 61-63

Het Wijkcomité Oost (actief sinds 2002) heeft zich afgelopen jaren ingezet voor de kwaliteit van de leefomgeving voor alle bewoners en de betrokkenheid van de bewoners onderling.

Resultaat zijn onder andere de reconstructie van het Mariaplein en de herinrichting van het Hunnerberg Panorama Park. Het WCO is ook actief in het Platform Kamerbreed en de Werkgroep burgerparticipatie Nijmegen. Het WCO organiseert elke jaar een wijkbijeenkomst: Oost ontmoet Oost waarin de actualiteit en het onderling ontmoeten centraal staan. Het WCO zoekt versterking. We zoeken onder andere iemand die het leuk vindt de communicatie en de website op zich te nemen. Wij horen graag van u: wijkcomiteoost@gmail.com.

Het Wijkcomité Oost bestaat uit Gerda Kempen voorzitter, Juliette Zwijnenburg, penningmeester en secretaris, Jean Schreurs, Karin van der Pas, Berdie Nollen, Henk Remie, Frank Schrover, Linda Poelmann, Liesbeth Stalenhoef Zie  www.wijkcomiteoost.nl

Om alle activiteiten van Wijkcomité Oost te kunnen blijven uitvoeren steunt een aantal wijkbewoners ons door een jaarlijkse bijdrage van € 25.  Steunt ook u het Wijkcomité Oost? Stort dan uw bijdrage op NL26 Rabo0167815504. Dank daarvoor