WCO ondersteunt het beroep van Platform Kamerbreed  bij de Raad van State. Ook wij zijn van mening dat het facetbestemmingsplan de meeste koopwoningen onvoldoende beschermd tegen ongewenste kamerverhuur. De maximum woningwaarde van €350.00 die wordt gehanteerd is achterhaald. De waarde van de meeste woningen in Nijmegen zit al boven deze grens.

Ons inziens is het wenselijk / noodzakelijk in het Facetbestemmingsplan Kamerverhuur op te nemen:

  • Een toets op leefbaarheid en beeldkwaliteit.

Dit om te voorkomen dat kamerverhuur leidt tot een onevenredige aantasting van de leefbaarheid  én een nadelige impact heeft op de beeldkwaliteit van buurt of straat. Wij verwijzen in dit verband naar de Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2019.

  • Een eigenaar gebonden omgevingsvergunning.

Op deze wijze is er een ijkpunt wat betreft vergunningverlening, maar ook wordt voorkomen dat kamerverhuurpanden gebruikt  worden als speculatieobject.

  • Een quotum aan kamerverhuur in straten of wijken waar de verkamering buiten proporties is.

In sommige straten van de 19de eeuwse stadsuitleg is het percentage kamerverhuur 50% of meer, en komen daarmee als eerste voor zo’n quotum in aanmerking. Ook hier verwijzen wij naar de Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2019, waarin opgenomen is dat per straat in beginstel een maximum van 5% kamerverhuurpanden geldt.

  • Een regeling goed verhuurderschap.

Voor alle kamerverhuurpanden wordt deze opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wij verwijzen in dit verband naar de gemeente Arnhem die dit in haar APV op deze wijze heeft opgenomen.  Conform het advies  vanuit de (gemeentelijke) Evaluatie kamerverhuur Nijmegen 2019- 2021 om in extreme gevallen van overlast gebruik te maken van de Wet aanpak woonoverlast.