kamerbreed Nijmegen <kamerbreed-nijmegen@outlook.com>
Onderwerp: praat mee over het woonbeleid voor de komende 20 jaren!
Datum: 22 februari 2020 om 08:50:04 CET

Beste volgers van Kamerbreed,

Het volgende brengen wij graag onder uw aandacht.

Burgemeester en wethouders hebben op 11 februari 2020 besloten om de Ontwerp-Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 ‘Stad in beweging’ voor inspraak vrij te geven. De Omgevingsvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Nijmegen.
In de Omgevingsvisie staat hoe we willen dat de stad er in de toekomst uit ziet. Zo is de ambitie dat er in de komende jaren 15.000 woningen bij komen in de bestaande stad. Dat de werkgelegenheid groeit met 1000 banen per jaar. Nijmegen blijft volgens de visie een compacte en leefbare stad, zodat mensen zich gemakkelijk lopend, fietsend of met het OV kunnen verplaatsen.
Op 2 maart 2020 vindt een inloopbijeenkomst plaats van 19.30 – 21.30 uur in de Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD Nijmegen. Hier kunt u terecht voor informatie over de Omgevingsvisie, de zienswijzeprocedure en ook uw zienswijze achterlaten.
Natuurlijk hopen wij dat u allen op 2 maart zich zult laten zien in de Massinkhal om uw visie te laten horen hoe wij vinden dat Nijmegen om moet gaan met het huisvesten van Studenten. Dit alles helemaal omdat zowel de HAN als de UNBI een enorme expansie drift laten zien wat automatisch betekend dat er meer huisvesting nodig zal zijn.

Kijk voor meer info op onder staande link;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-10754.html?utm_campaign=20200221&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_nijmegen&utm_content=over_uw_buurt&fbclid=IwAR0Ozmt9nU63aaYuoFT4OsgI9dO8_e9n6j_kvGPBat6McJpxHdyV1IcwgrU

Tot 2 maart!

Ralf Nieuwenhuijsen
06-50620286