Rond 20 v.Chr. wordt op de Hunnerberg een Romeins legerkamp, de Castra, gebouwd waar plaats timetablewas voor zo’n 20.000 man. Ten westen daarvan verrijzen kampementen voor hulptroepen waarvan er een gevonden is onder het huidige Hotel Belvoir. Tussen de Castra en dit kampement ontstaat een grafveld. De legerplaats wordt snel verlaten omdat uitbreiding van het Romeinse Rijk in Germanie wordt afgeblazen. Tijdens de ‘Bataafse Opstand’ in 69 n.Chr. wordt het Oppidum Batavorum in brand gestoken. De Romeinen slaan de opstand neer. Het 10de Legioen ….. vestigt zich op het oostelijke deel van de Castra. De westelijke grens ligt tussen de Huijgensweg en de Pater Blommaertstraat. De oostgrens ligt bij de Beekmansdalseweg. Buiten de Castra langs de hoofdweg, de huidige Ubbegseveldweg….., ontwikkelt zich het kampdorp. Dit voorziet in alles waar de soldaten behoefte aan hebben. Men vindt er woningen, winkels, kroegen, werkplaatsen, smeden, pottenbakkers, leerlooiers, molenaars. Dit alles wordt gebouwd bovenop de oude grafvelden en de hulpkampen terwijl er ook weer nieuwe grafvelden ontstaan.

De hoofdweg loopt naar het westen helemaal door tot aan het huidige Waterkwartier waar een kleine nederzetting is die later uitgroeit tot de stad Ulpia Noviomagus. Aan weerszijden van deze weg wordt gewoond en begraven. Het terrein van het verbrande Oppidum Batavorum ligt een tijdje braak, maar er blijven wel steeds mensen wonen. In 104 n. Chr. verplaatst het zwaartepunt van de Romeinse bewoning zich naar Ulpia Noviomagus. Het legioen vertrekt naar een andere brandhaard in Europa en het kampdorp lost op. De Castra ligt er verlaten bij en wordt deels gesloopt ten gunste van de bebouwing van Ulpia. Pas na 275 n.Chr. als de stad vanwege Germaanse invallen wordt verlaten en de bevolking naar hogere delen trekt, komt ons gebied weer in beeld. In de tijd van Constantijn de Grote wordt er op het Valkhof een Castellum gebouwd waar omheen de bevolking zich vestigt. Het castellum kent meerdere fasen. Na de instorting van Ulpia in het westen, na 270 n.Chr., wordt het castellum op het Valkhof aangelegd en meerdere keren hersteld. Bijvoorbeeld in het begin van de vierde eeuw door Constantinus. En in 370 in steen door Julianus. Uiteindelijk gaat het Valkhof rond 450 n.Chr. definitief in Frankische handen over. Inmiddels zijn er diverse infopanelen geplaatst, een aardige wandeling langs deze infopanelen vindt u op
https://cultuurbunker.nl/2016/12/15/tijdpad-waar-leefden-de-romeinen-in-nijmegen/.
Een boeiende site is
https://spannendegeschiedenis.nl/de-romeinen/nijmegen-romeinse-stad-noviomagus.

 

Terug naar Wijkgeschiedenis.