De BHP heeft het afgelopen jaar nauwlettend de tot tevredenheid stemmende ontwikkelingen van de herinrichting van het parkje aan de oostzijde van het Estel gebouw. De BHP had graag nog een extra fietssluis gezien bij de ingang van de garage om fietsers op het wandelpad te belemmeren. De gemeente heeft hier niet
voor gekozen. Na intensieve contacten met de gemeente, is er een permanente
afzetting geplaatst. Hierdoor kunnen er geen auto’s meer parkeren in het parkje.

Wandelpad langs de stuwwal
Als Belangengroep voor het Hunnerberg Panorama vinden wij dat
wandelaars ongestoord zouden moeten kunnen genieten van het uitzicht over de rivier en de Ooijpolder.
Ter hoogte van het hondenuitlaatveld gaat het smalle pad over in een brede
asfaltweg. Dit nodigt fietsers, brommers en motoren nog steeds uit om het
wandelpad hiervoor te gebruiken. Dit blijft een aandachtspunt.
Ook het fietsvriendelijker en veiliger maken van de Barbarossastraat. Hiervoor
worden in de toekomst plannen ontwikkeld samen met de gemeente.

Uitzicht verbeteren en behouden op het wandelpad tussen Belvoir en
Pays Bas. Een blijvend punt van aandacht.
In de startnotitie van 2005, ‘Herinrichting stuwwalrand/Panorama Hunnerberg,
wordt al gesproken over het verbeteren van de uitzichtpunten in dit gebied.
Uitgegroeide acaciabomen en opschietend opschot van accacia’s en andere
bomen hinderen het uitzicht op de Ooijpolder. De stuwwal zou gevarieerder
beplant kunnen worden met lager blijvende heesters en struiken om erosie bij
droogte tegen te gaan en het uitzicht te behouden.
Nijmegen, januari 2020

Chris Michels, voorzitter
Saskia Derksen, secretaris