Voorkomen is beter dan genezen. “Bestrijd overlast met je buurtgenoten!”

 

De zomerperiode is weer in aantocht en wij weten dat velen vrezen dat het wederom geen leuke tijd gaat worden door alle overlast. Onze bestuurders doen ons geloven dat de overlast beduidend minder is echter wij weten helaas beter!

Als éénling strijdend tegen gebroken nachten door walmende BBQ’s, galmende geluidsinstallaties, en luidruchtig vertrekkende (kamer) bewoners voel je jezelf soms machteloos. Immers van begrip door de overlastgevers is vaak geen sprake.

Of wat dacht u van stinkende aangevreten vuilniszakken in de voortuin of fietsen die voetpaden blokkeren.

De APV van Nijmegen beschermt u hierin door te stellen dat het ’s avonds na 22.00 uur absoluut stil moet zijn. En mogen zelfs geluidsdragers overdag geen overlast geven en b.v. fietsen geen doorgang belemmeren.

Goed te weten is dat u vaak niet alleen staat, wij als kamerbreed ondersteunen u in ieder geval graag, maar weet dat in uw straat/buurt meerdere mensen dezelfde overlast ervaren.

Bundel deze “krachten” en gebruik hiervoor b.v. een buurt-app waardoor u mensen op kunt roepen meldingen te doen bij;

  • Acuut de politie;  112 of 0900-8844. Hoe meer meldingen hoe groter de kans dat ze komen!
  • Uw wijkmanager bij de gemeente, op onderstaande link treft u de contactgegevens aan van uw wijkmanager; https://www.nijmegen.nl/diensten/wijken/wijkmanagers/
  • Meld ook altijd achteraf ook bij de ODRN via https://www.odregionijmegen.nl/klachten/melding-overlast-kamerverhuur/  Dit registratiepunt is voor de gemeente van belang om een beeld te krijgen van de overlast door kamerverhuur panden. Na de melding ontvangt u ook een bevestiging hiervan met een meldingsnummer. Bewaar deze goed!
  • Betreft het een pand van de SSH& bel na 17.00 uur gerust 024 – 359 49 69 zij zullen in eerste instantie uw boodschap weigeren echter wij vinden dat ook zij  24 uur bereikbaar dienen te zijn voor overlast uit hun panden! Tevens kunt u ook melden via hun website https://www.sshn.nl/mijn-studentencomplex/hoe-werkt-het-op-mijn-complex/overlast-melden/
  • Bij een particulier kamerverhuurpand neemt u uiteraard ook contact op met de eigenaar van dit pand. Hij/zij dragen verantwoordelijkheid voor dit pand. Kent u de eigenaar niet meld dit bij de ODRN en verzoek hun de eigenaar te dwingen zich bekend te maken, immers de eigenaren van kamerverhuurpanden zijn dit wettelijk verplicht in Nijmegen. Gebruik hiervoor het volgende webformulier https://www.odregionijmegen.nl/contactformulier/

Onze ervaring tot op heden is dat je in eerste instantie weinig mag verwachten van ons bevoegd gezag echter na herhaalde meldingen en een verwijzing daarnaar kunt u ze dwingen door middel van een handhavingsverzoek op te treden tegen de overlast gevende situatie.

Samen staan we sterker voor een leefbare buurt! Alvast een fijne zomerperiode gewenst!

Stichting Kamerbreed

Jac Schmidt