De gemeente Nijmegen gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de wijken over de ervaren vuurwerkoverlast.

Elk jaar wordt er weer veel extra inzet gepleegd om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen. Desondanks vinden er jaarlijks incidenten plaats.

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin gevraagd wordt te onderzoeken hoe te komen tot een veilige en voor iedereen leuke jaarwisseling. Met als doel zicht te krijgen hoe ‘de stad’ denkt over een aangename viering van de jaarwisseling en welke maatregelen inwoners voor ogen staan om zelf meer en beter regie te kunnen nemen op het verloop van de jaarwisseling in hun woonomgeving.

Ons bestuur vindt het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe bewoners van onze stad denken over dit thema. Ongeacht of u positieve of negatieve ervaringen heeft, of u tijdens de jaarwisselingsperiode veel overlast ervaart of misschien zelf zodanig feest viert dat de buurt daar wellicht last van zou kunnen ervaren, uw bijdrage aan het gesprek doet ertoe en is gewenst”

 

Mocht u input willen leveren kunt u dat per mail aan het Wijkcomite Oost melden.